Hlavné menu

Počet návštev: 3838829

Podpora našej školy

V prípade záujmu môžete našu školu podporiť aj finančným príspevkom na účet Rodičovského spoločenstva: SK7609000000000502175492 (502175492/0900), GIBASKBX, VS: 10

Nedeľa 19. 11. 2017

Dnes blahoželáme...

Dnes (Nedeľa 19.11.2017)
Alžbeta Semanová (7.A)
Pozajtra (Utorok 21.11.2017)
Alexandra Krausová (6.A)
ThLic.Dominika KOMIŠAKOVÁ

Kalendár

Novinky

 • Dňa 15.novembra 2017 by sme chceli pretvoriť našu školu na triedy plné elegancie. Cieľom tohto dňa je namotivovať vzorným správaním sa v spoločnosti nás žiakov k predstave stať sa váženými dámami a pánmi. Podmienky sú:
 • Vo štvrtok 16.novembra 2017 sa uskutoční metodický deň učiteľov cirkevných škôl Košickej arcidiecézy, ktorého sa zúčastnia všetci učitelia. Z tohto dôvodu nebude v tento deň prebiehať v škole vyučovanie a v prevádzke nebudú ani ŠJ a ŠKD.

 • V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Testovanými predmetmi našich žiakov sú matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Ciele testovania:

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na druhý stupeň ZŠ (ISCED 2) z testovaných predmetov
  • monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov
  • poskytnúť ško
 • So zlatými medailami za 1. miesto vo futbalovom turnaji prípraviek žiakov základných škôl okresu Sabinov sa v piatok vrátili do školy naši piataci a štvrtáci. Po prvom mieste vo svojej skupine vyhrali aj finálový zápas s CZŠ Ražňany v pomere 8:1.

  Ďalšie poradie družstiev:

  3. ZŠ Pečovská Nová Ves

  4. Súkromná ZŠ Sabinov

  5. ZŠ Komenského Sabinov

  6. ZŠ 17. novembra Sabinov

 • Všetci dobre vieme, že kto separuje odpad, šetrí prírodné suroviny a je ohľaduplný k životnému prostrediu. Preto sa naša škola pravidelne zapája do súťaže Recykluj a vyhraj s firmou MILK-AGRO, s.r.o. Okrem vecných cien, ktoré získala škola i jednotlivci sa nám ušla aj super výhra v podobe účasti na jednej z akcií Projektu Integrácia, ktorá sa tento rok konala v Aréne Poprad. A čo sme videli a počuli? Programom nás sprevádzala Katka Brychtová. Hosťami programu boli Heidi Janků, Štefan Skrúcaný, Stanislav Hložek, Majk Spirit, David Mattioli , Ego, Kristína. A teraz niečo o Projekte Integrácia. Projekt INTEGRÁCIA predstavuje schopnosť spájať svet detí zdravých a zdravotne znevýhodnených, pretože slnko svieti pre všetkých rovnako. Prostredníctvom projektu sme mali možnosť vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Túto pomoc realizujú aj prostredníctvom rôznych aktivít, medzi ktoré patrí odmeňovanie detí v detských domovoch, nemocniciach, krízových centrách, organizovanie detských táborov, workshopov, kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Mimochodom, tento super koncert si budete môcť pozrieť počas vianočných sviatkov na RTVS. A ak sa budeme v tomto školskom roku veľmi snažiť, možno sa nám to spoločnými silami opäť podarí a spojíme tak príjemné s užitočným. Tak do toho!

 • 3. 11. 2017

  Do galérie Besiedka so starými rodičmi boli pridané fotografie.

 • Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je v tomto období krásna ako paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami a starosťami. Má množstvo skúseností, ktoré môže odovzdávať a nevyčísliteľnú hodnotu.

  Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti si pripravili žiaci našej školy pre svojich starých rodičov besiedku pod názvom Kytička z lásky. Kultúrny program uvitý z množstva piesní, básní a tancov mal byť poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo starí rodičia pre svoje vnúčatka urobili. Táto malá slávnosť sa realizovala dňa 24.10.2017 v telocvični školy. Pripravovali ju s veľkou láskou žiaci 1. stupňa zo svojimi učiteľmi a školský zbor. Dúfame, že sa naši seniori medzi nami dobre cítili a na túto slávnostnú chvíľu im zostanú len pekné spomienky. Prajeme im do ďalších rokov všetko dobré, pevné zdravie, silu, radosť zo života a to, aby im ich najbližší vedeli prejaviť lásku každý deň, nie iba v októbri.

 • 3. 11. 2017

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • 26. 10. 2017

  Do galérie Sabinovský slávik boli pridané fotografie.

 • Október, nazývaný aj „mesiac úcty k starším“ je mesiacom, kedy Mestské kultúrne stredisko v Sabinove v spolupráci s mestom Sabinov organizuje podujatie „Sabinovský slávik,“ na ktorom sa prezentujú šikovní ľudoví speváci zo Sabinova a jeho okolia. Ani tento rok tomu nebolo ináč a tretiu októbrovú nedeľu sa stretli 16 speváci, ktorí so sprievodom ľudovej hudby Sabinovčan potešili srdcia mnohých seniorov. Tí ich za to odmenili potleskom. Medzi spevákmi boli aj naše žiačky Lucia Sečová a Dorotka Jusková, ktoré neváhali a boli ochotné svojim spevom urobiť radosť našim starkým.

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria