• Sabinovský slávik

     • Október, nazývaný aj „Mesiac úcty k starším“ je mesiacom, kedy Mestské kultúrne stredisko v Sabinove v spolupráci s mestom Sabinov organizuje podujatie Sabinovský slávik, na ktorom sa prezentujú ľudoví speváci zo Sabinova a jeho okolia. Ani tento rok tomu nebolo ináč a tretiu októbrovú nedeľu sa stretli  šikovní speváci, ktorí so sprievodom ľudovej hudby Sabinovčan potešili srdcia mnohých seniorov. Tí ich za to odmenili potleskom. Medzi spevákmi boli  aj naše žiačky Alexandra Krausová a Dorotka Jusková, ktoré neváhali a boli ochotné svojim spevom urobiť radosť našim starkým. Ďakujeme dievčatám, že obetovali svoj voľný čas a prispeli tak k vydarenej akcii.   

     • Príspevok na rekonštrukciu ŠJ

     • Vážení rodičia,chceli by sme Vás požiadať o dobrovoľný príspevok, ktorý môžete vložiť do pokladničky vo vestibule školy alebo zaslať na účet IBAN: SK4509000000000096282363 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť "Darovací príspevok")na modernizáciu školskej jedálne a kuchyne. V posledných mesiacoch skončila svoju funkčnosť rúra na pečenie a jeden varný kotol, druhý kotol tečie a nevieme ho opraviť. V nevyhovujúcom stave je aj podlaha v jedálni. Celková investícia do modernizácie (sfunkčnenia) kuchyne bude cca 15 000 Eur.

      Bude zahŕňať

      ·         nový konvektomat,

      ·         digestor ku konvektomatu

      ·         varný kotol + príslušenstvo a inštalačný materiál

      ·         podlahu

      Spôsob financovania

      ·         konvektomat bude financovaný formou prenájmu a následného odkúpenia za zostatkovú cenu z prostriedkov školy

      ·         príslušenstvo ku konvektomatu – stojan, varné nádoby, zmäkčovač vody – z prostriedkov školy

      ·         varný kotol  + digestor + ventilátor + montážny materiál z príspevku od rodičovského spoločenstva

      ·         podlaha z Vašich dobrovoľných príspevkov a z prostriedkov školy

       

      Práce budú prebiehať v týždni od 29.októbra 2018 a mali by sa ukončiť počas jesenných prázdnin. Uvedená investícia pomôže spríjemniť prostredie pre Vaše deti a bude významným krokom k zvládnutiu realizácie plánovaného zavedenia bezplatných obedov pre všetkých žiakov školy. Svoj príspevok môžete vložiť do pokladničky vo vestibule školy. Ďakujeme Vám za Vašu štedrosť a pomoc.

     • Kytička pre starkých

     • Október sa spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aj u nás v škole sme sa preto chceli na chvíľu zastaviť a spolu s našimi starými rodičmi, ujami, tetami a blízkymi prežiť pár pekných spoločných chvíľ. Deti si pre hostí pod vedením svojich učiteliek a vychovávateliek pripravili pestrú kytičku tanca, piesní a básničiek. Pribalili do nej vďaku, lebo „babka a dedko sú darom z neba, dávajú viac ako nám treba“ a sú „našimi anjelmi, ktorí nás vždy chránia“. Vyjadrili radosť zo spoločných chvíľ „s babkou, ktorá varí dobroty“ i „s dedkom, čo všetko vie opraviť“. A nad všetkými želaniami sa vznášala prosba z detských srdiečok: „Ježiško, starkým zdravia daj a každý deň im požehnaj.“ Príjemnou bodkou za celým programom boli pekné darčeky pre starých rodičov a spoločné stretnutie pri chutnom občerstvení. Veríme, že utorkové popoludnie rozohrialo srdcia všetkých a vyčarilo úsmev na ich tvárach.

     • Testovanie 5-2018

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2018/2019 zrealizuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) papierovou formou. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nucem.sk

     • Sviečka za nenarodené deti

     • Vážení rodičia, hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti. V rámci verejnej zbierky spojenej s predajom symbolických sviečok s logom kampane sa zbierajú finančné prostriedky, ktoré umožnia celoročnú realizáciu projektov a aktivít zameraných na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti. Aj v našej škole si môžete zakúpiť tieto sviece v dvoch variantoch - v plastovom obale za 1 € a v sklenenom obale za 4 €. Ďakujeme Vám za Váš príspevok.

     • Pozvánka pre starých rodičov

     • Milí starí rodičia, prijmite pozvanie na besiedku, pripravenú pre vás, pri príležitosti Októbra  - mesiaca úcty k starším, ktorá sa uskutoční 23.10.2018 (utorok) o 15.30 hod. v telocvični našej školy. Tešíme sa na vás. Vaše vnúčence.

     • Objednávka školských tričiek

     • Vážení rodičia, posledný krát pre tento kalendárny rok pripravujeme objednávku školských tričiek. V ponuke sú iba tričká s krátkym rukávom v troch farbách - biela, modrá a červená. Ak máte záujem o dokúpenie školského trička pre Vaše deti (každý žiak by mal mať aspoň jedno tričko), nahláste to, prosíme, pani asistentke Bc. Jane Čekanovej do 24.10.2018 buď osobne v škole alebo prostredníctvom emailu na adrese cekanova.j@czssabinov.sk. Cena jedného trička je 4,50 EUR. Rozmery tričiek si môžete pozrieť v nasledujúcej rozmerovej tabuľke.

       

     • Starý mobil sem!

     • Spoločnosť Orange Slovensko v spolupráci s Recyklohráčmi odštartovali novú, úžasnú a odmenami nabitú zberovú súťaž. Až do 16. novembra 2018 bude na školách prebiehať zber nefunkčných mobilov. Za každý 1 odovzdaný mobil získa škola 10 bodov. Okrem toho  môžu šikovní zberači  získať tablet HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE alebo jeden z balíčkov od spoločnosti Orange Slovensko. A ako nato? Starý mobil odovzdáš svojmu triednemu učiteľovi. On si zapíše tvoje meno, počet odovzdaných mobilov a vhodí ich do krabice určenej na zber mobilov. O výsledkoch súťaže Vás budeme informovať. Teraz niečo pre tých, ktorí ešte nevedia, čo sú to RECYKLOHRY. Je to školský  recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie drobných elektrozariadení a batérií. Naša škola je do tohto programu zapojená už od roku 2010. Viac informácií nájdete na www.recyklohry.sk

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie