Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa SB-2019/018-CZŠ/001 objednávky a faktúry k SS 1Q 2019 7 222,92 s DPH 31.03.2019 31.03.2019
VO: Súhrnná správa SB-2019/018-CZŠ/002 objednávky a faktúry k SS 2Q 2019 10 465,63 s DPH 30.06.2019 30.06.2019
VO: Súhrnná správa SB-2020/010-CZŠ/001 objednávky a faktúry k SS 3Q 2019 6 067,23 s DPH 30.09.2019 30.01.2020
VO: Súhrnná správa SB-2020/010-CZŠ/002 objednávky a faktúry k SS 4Q 2019 1 154,00 s DPH 31.12.2019 30.01.2020
Zmluva SB-2018/014-CZŠ/007 rekonštrukcia strechy - telocvičňa 90 510,67 s DPH 10.04.2019 LAMA - Ladislav Magda, s.r.o. Ing. Katarína Hviščová riaditeľka školy 12.04.2019