• Zoznam pracovníkov školy

   • 03.04.2014 09:52
   • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1993.
   • Mgr. Peter Hužvár (F-Zt) – riaditeľ školy

    Eva Novotná – zástupkyňa riaditeľa školy

    Jozef Kovalík – ekonóm

    Jozefa Dubská – učiteľka, výchovná poradkyňa

    Anna Falatová – učiteľka (tr. uč. 2.A)

    Anna Gallovičová – učiteľka (tr. uč. 6.B)

    Ľudmila Hrehorčáková – učiteľka (tr. uč. 7.C)

    Stanislav Imrich – učiteľka (tr. uč. 6.A)

    Mária Janečková – učiteľka (tr. uč. 1.A)

    Margita Kiktavá – učiteľka (tr. uč. 4.A)

    Daniela Leššová – učiteľka (tr. uč. 5.B)

    Helena Mlynarčíková – učiteľka (tr. uč. 3.A)

    Mária Palenčárová – katechétka

                    Jozef Rodziňák – učiteľ (tr. uč. 7.B)

                    Františka Sladkovská – učiteľka (tr. uč. 3.B)

                    Rudolf Sladkovský – učiteľ (tr. uč. 4.B)

                    Mária Solárová – učiteľka (tr. uč. 2.B)

                    Valéria Sopčáková – učiteľka (tr. uč. 7.A)

                    Zuzana Summerová – učiteľka (tr. uč. 1.B)

                    Renáta Šafínová – učiteľka

                    Miroslav Tutoky – učiteľ (tr. uč. 5.A)

                    Terézia Vráblová – učiteľka (tr. uč. 8.B)

                    Katarína Žembová – učiteľka (tr. uč. 8.A)

                    Daniela Kolarčíková – vychovávateľka

                    Valéria Malcovská – vychovávateľka

                    Eva Matúšiková – vychovávateľka

                    Dušan Cuker – kurič, školník

                    Viktória Hanušinová – hosp. pracovníčka

                    Helena Jacková – upratovačka

                    Anna Peregrínová – upratovačka

                    Miloslava Radačovská – upratovačka 

   • Naspäť na zoznam článkov