• Prevádzka v ŠKD
    • Prevádzka v ŠKD

    • 27.02.2018 09:26
    • ŠKD je v prevádzke denne od 6:30 (ranné schádzanie).
     Prevádzka sa končí každý deň o 16:30.

      
    • viac
    • Zamestnanci ŠKD
    • Zamestnanci ŠKD

    • 08.09.2020 18:51
    • Vychovávateľky:
     Bc.Miriama Novýsedláková * E-mail: novysedlakova.m@czssabinov.sk
     Bc.Emília Kollárová * E-mail: kollarova.e@czssabinov.sk
     Ľudmila Grešová * E-mail: gresova.l@czssabinov.sk 

     Telefón: 051/4521 639
     Adresa: 9. mája 740/7, 083 01 Sabinov
    • viac
    • Zo zriaďovacej listiny ŠKD
    • Zo zriaďovacej listiny ŠKD

    • 27.02.2018 09:31
    • Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
     Dátum zriadenia: 31.december 2003
     Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
     Predmet činnosti: Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie a činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru počas školského roka a školských prázdnin.
    • viac
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie