• Parkety
    • Parkety

    • 26.04.2016 08:58
    • Oslovil ma článok vo Farskom liste, že bude Deň otvorených dverí vo Vašej škole. Nakoľko náš vnuk navštevuje Vašu školu už posledný rok, rozhodla  som sa navštíviť túto školu, pretože som ju aj ja navštevovala. Pri tejto návšteve mi napadlo, že aj ja mám zo svojich školských čias zážitok (síce neradostný), ale nezabudnuteľný...
    • viac
    • Projekt Zaostri na školu!
    • Projekt Zaostri na školu!

    • 25.11.2013 12:59
    •      Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave ponúklo v roku 2012 školám na Slovensku projekt Zaostri na školu! Jeho zámerom bolo upevniť a prehĺbiť vzťah žiakov k vlastnej škole a k miestu, v ktorom žijú, na dobových fotografiách sledovať premeny verejných priestorov, okolia školy, školských budov aj školských interiérov, získať pre múzeum fotografie školských budov a školských interiérov a pomocou nich vytvoriť elektronickú mapu historických školských budov...
    • viac
    • Zriadenie CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove

    • 25.11.2013 12:51
    •      Od 1.septembra 1992 v budove sídli Cirkevná základná škola svätého Jána Krstiteľa, ktorá bola zriadená Rímskokatolíckym biskupským úradom v Košiciach 5.júna 1992. Súčasťou školy sú od roku 2002 školská jedáleň a od roku 2004 školské stredisko záujmovej činnosti a školský klub detí.
    • viac
    • Osamostatnenie SVŠ a začiatok ZDŠ

    • 25.11.2013 12:46
    •      Ďalšiu zmenu v histórii školy priniesol školský zákon z 15.12.1960 č.186 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania, na základe ktorého boli JSŠ premenované na SVŠ (stredné všeobecnovzdelávacie školy). Na základe toho sa SVŠ v Sabinove osamostatnila a presťahovala sa v šk.roku 1962/63 do novej budovy. Od roku 1963 potom v budove pôsobila základná deväťročná škola, od školského roka 1978/79 do júna 1992 základná škola.
    • viac
    • Úplné začiatky budovy školy

    • 25.11.2013 12:44
    • Delegácia mesta Sabinov odišla v októbri 1951 do Bratislavy do žiadosťou, aby do päťročného plánu bola zahrnutá aj výstavba školy v Sabinove. Žiadosť bola akceptovaná. Výstavba školy bola ukončená v roku 1956. Budova školy bola prvou povojnovou školskou novostavbou v meste Sabinov. Mala 14 tried a prvú telocvičňu v meste.
          Škola bola daná do užívania Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ), ktorá vznikla 1.septembra 1953 zlúčením sabinovskej národnej školy (I.stupeň), strednej školy (II.stupeň) a gymnázia. Táto mala 37 tried s 82 učiteľmi. JSŠ predtým sídlila v piaristickom kláštore v centre mesta. Sťahovanie do nových priestorov na ulici 9.mája trvalo tri dni - od 16.11. do 18.11.1956. Prvým riaditeľom v novopostavenej škole bol František Prusák.
    • viac
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie