• Úplné začiatky budovy školy

   • 25.11.2013 12:44
   • Delegácia mesta Sabinov odišla v októbri 1951 do Bratislavy do žiadosťou, aby do päťročného plánu bola zahrnutá aj výstavba školy v Sabinove. Žiadosť bola akceptovaná. Výstavba školy bola ukončená v roku 1956. Budova školy bola prvou povojnovou školskou novostavbou v meste Sabinov. Mala 14 tried a prvú telocvičňu v meste.
         Škola bola daná do užívania Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ), ktorá vznikla 1.septembra 1953 zlúčením sabinovskej národnej školy (I.stupeň), strednej školy (II.stupeň) a gymnázia. Táto mala 37 tried s 82 učiteľmi. JSŠ predtým sídlila v piaristickom kláštore v centre mesta. Sťahovanie do nových priestorov na ulici 9.mája trvalo tri dni - od 16.11. do 18.11.1956. Prvým riaditeľom v novopostavenej škole bol František Prusák.
   •    

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie