• Príbeh školskej kaplnky
    • Príbeh školskej kaplnky

    • 01.10.2021 11:29
    • V šk.roku 1997/98 sa začali pravidelné zbierky na jej vybudovanie. Túžby zamestnancov školy a rodičov detí, podporené konkrétnymi aktivitami p.dekana Naščáka a riaditeľa školy Mgr.Petra Hužvára, naberali reálne kontúry.
    • viac
    • Usmernenie k príprave sv.omše
    • Usmernenie k príprave sv.omše

    • 27.02.2018 10:38
    • Sv.omše v kaplnke pripravujú jednotlivé triedy. V záujme jednotného pôsobenia na žiakov pri príprave svätej omše sa triedni učitelia riadia nasledovnými pravidlami...
    • viac
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke

    • 14.09.2018 08:29
    • Pondelok:  Sv.omša            7.05 hod.
                         Modlitba chvál  13.30 hod.
     Streda:       Sv.ruženec        7.15 hod.
     Piatok:        Korunka Božieho milosrdenstva  7.15 hod.

     Adorácie:    pred vyučovaním, cez veľkú prestávku, po vyučovaní
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie