• Príbeh školskej kaplnky
    • Príbeh školskej kaplnky

    • 01.10.2021 11:29
    • V šk.roku 1997/98 sa začali pravidelné zbierky na jej vybudovanie. Túžby zamestnancov školy a rodičov detí, podporené konkrétnymi aktivitami p.dekana Naščáka a riaditeľa školy Mgr.Petra Hužvára, naberali reálne kontúry.
    • viac
    • Usmernenie k príprave sv.omše
    • Usmernenie k príprave sv.omše

    • 27.02.2018 10:38
    • Sv.omše v kaplnke pripravujú jednotlivé triedy. V záujme jednotného pôsobenia na žiakov pri príprave svätej omše sa triedni učitelia riadia nasledovnými pravidlami...
    • viac
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke

    • 14.09.2018 08:29
    • Pondelok:  Sv.omša            7.05 hod.
                         Modlitba chvál  13.30 hod.
     Streda:       Sv.ruženec        7.15 hod.
     Piatok:        Korunka Božieho milosrdenstva  7.15 hod.

     Adorácie:    pred vyučovaním, cez veľkú prestávku, po vyučovaní
    • viac