• Usmernenie k príprave sv.omše
    • Usmernenie k príprave sv.omše

    • 27.02.2018 10:38
    • Sv.omše v kaplnke pripravujú jednotlivé triedy. V záujme jednotného pôsobenia na žiakov pri príprave svätej omše sa triedni učitelia riadia nasledovnými pravidlami...
    • viac
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke

    • 14.09.2018 08:29
    • Pondelok:  Sv.omša            7.05 hod.
                         Modlitba chvál  13.30 hod.
     Streda:       Sv.ruženec        7.15 hod.
     Piatok:        Korunka Božieho milosrdenstva  7.15 hod.

     Adorácie:    pred vyučovaním, cez veľkú prestávku, po vyučovaní
    • viac
    • Školská kaplnka
    • Školská kaplnka

    • 25.11.2013 10:27
    • Kaplnka CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove bola slávnostne požehnaná košickým pomocným biskupom Bernardom Boberom 4.októbra 2001. Naplnila sa tak túžba mnohých z nás. Boh prebýva medzi nami. A nezostáva sám. Cez deň k nemu prichádzajú žiaci, zamestnanci i rodičia a skladajú mu svoje radosti, starosti i nádeje.  Na sv.omše prichádza okrem nich veľkom počte aj verejnosť.


    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie