• Poplatky v ŠKD pre šk.rok 2023/2024
    • Poplatky v ŠKD pre šk.rok 2023/2024

    • 06.09.2023 09:43
    • 1/ Mesačný poplatok za ŠKD je 15 €.
     2/ Ak v danom mesiaci žiak nie je prítomný v ŠKD ani jeden deň, môže rodič požiadať o vrátenie poplatku za daný mesiac.
     3/ Jednorázový vstupný poplatok do ŠKD na jedno dieťa je 30 € / rok. Tento poplatok sa znižuje na 15 € za každé ďalšie dieťa. Potrebné je uhradiť ho do konca októbra príslušného roka.
    • viac
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie