• Poplatky v ŠKD 2020/2021
    • Poplatky v ŠKD 2020/2021

    • 08.09.2020 18:48
    • Mesačný poplatok v ŠKD predstavuje sumu 10 €.
     Ak dieťa nenavštevuje ŠKD celý mesiac, poplatok za tento mesiac sa nebude platiť.
    • viac