• Konzultačné hodiny
    • Konzultačné hodiny

    • 27.02.2018 10:31
    • Ponúkame rodičom možnosť konzultácii výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov s učiteľmi každý utorok od 14.00 do 16:00.
    • viac
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke
    • Liturgické slávenia v šk.kaplnke

    • 14.09.2018 08:31
     • Pondelok:  Sv.omša      7.05 hod.
                                   Modlitba chvál  13.30 hod.
     • Streda:  Sv.ruženec  7.15 hod
     • Piatok:   Korunka Božieho milosrdenstva 7.15 hod.
      
     Adorácie:    pred vyučovaním, cez veľkú prestávku, po vyučovaní
    • viac
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie