• Stanovy Rodičovského spoločenstva

    • 29.11.2013 14:04
    • ČLÁNOK 1 - Všeobecné ustanovenia

     1. Názov: Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. Jána Krstiteľa (ďalej len RS) je dobrovoľná

     organizácia, ktorej členmi môžu byť rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov školy. RS je nezisková organizácia.
     2.Sídlo:Ul. 9. Mája 7, 083 01Sabinov

      

    • viac
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie