• Profil školy

    • Sme jednou zo štyroch základných škôl v Sabinove. Škola bola zriadená Rímskokatolíckym biskupským úradom v Košiciach v roku 1992.

     Pri našej práci sa snažíme rozvíjať rozumové schopnosti, oboznamovať s kultúrnym dedičstvom, pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať na budúce povolanie a vytvárať vzájomné porozumenie medzi učiteľmi a žiakmi. Podarilo sa nám dosiahnuť úspechy nielen na úrovni Slovenska, ale aj v zahraničí.

     Pri práci s deťmi sa nezameriavame len na vzdelávanie, ale ponúkame im aj mimoškolské aktivity v záujmových útvaroch Centra voľného času pri našej škole, ktoré vyvíja svoju činnosť od roku 2004. Sme otvorení aj pre žiakov z iných škôl a v našej činnosti ponúkame možnosti aj na vzdelávanie dospelých v rámci rôznych kurzov. Súčasťou školy okrem vyššie spomínané CVČ sú aj školský klub detí a školská jedáleň.

     A čo do budúcna? Poslanie, ktoré sme ako cirkevná škola dostali pri svojom vzniku do vienka, budeme aj naďalej napĺňať, veď prirodzený princíp kresťanskej výchovy spočíva vo výchove k dobru a k pravde, k ľudskej slobode.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie