• Vianočný koncert
    • Vianočný koncert

    • 04.04.2014 09:52
    • Žiaci Základnej umeleckej školy spríjemnili čakanie na najkrajšie sviatky v roku vianočným koncertom pod názvom – Počúvaj, znie už Tichá Noc ...
    • viac
    • Adventné obdobie
    • Adventné obdobie

    • 04.04.2014 09:47
    • Je prípravou na príchod Krista Pána, a tak aj neoddeliteľnou súčasťou vianočného obdobia, počas ktorého si pripomíname tajomstvo Pánovho príchodu.
     Zhŕňa v sebe 3 uhly pohľadu. Pánov príchod do Betlehema, kde prišiel v najhlbšej pokore ako malé dieťa, čím sa naplnilo očakávanie starozákonného ľudu Izraela.
    • viac
    • Mikuláš
    • Mikuláš

    • 04.04.2014 09:42
    • 4. decembra hneď zrána k nám zavítal ten najozajstnejší Mikuláš. Žiaci ho očakávali s nadšením v priestoroch telocvične.
    • viac
    • Šport
    • Šport

    • 04.04.2014 09:39
    • Športová činnosť našej školy sa sústreďuje na basketbalové turnaje usporiadané v rámci novootvoreného Sabinovského okresu. 
    • viac
    • Z programu práce školy
    • Z programu práce školy

    • 04.04.2014 09:34
    • Školský rok 1996/97 na všetkých školách sa začal v pondelok 2. septembra 1996.
     Tradične začíname sv. omšou. Po presune do školskej budovy prihovoril sa p. riaditeľ P. Hužvár.
     „ Cirkevné školstvo malo v dejinách významnú úlohu. Vzdelávanie na CZŠ aj naďalej bude vychádzať z cirkevných hodnôt, no zároveň bude rešpektovať súčasnú úroveň poznania.
     Hlavným cieľom je pripravovať žiakov, aby sa vedeli orientovať vo svete, v ktorom žijú a dokázali sa sebarealizovať. 
    • viac