• Adventné obdobie
   • Adventné obdobie

   • 04.04.2014 09:47
   • Je prípravou na príchod Krista Pána, a tak aj neoddeliteľnou súčasťou vianočného obdobia, počas ktorého si pripomíname tajomstvo Pánovho príchodu.
    Zhŕňa v sebe 3 uhly pohľadu. Pánov príchod do Betlehema, kde prišiel v najhlbšej pokore ako malé dieťa, čím sa naplnilo očakávanie starozákonného ľudu Izraela.
   • Súčasne s prvým príchodom Krista myslíme aj na jeho posledný na konci vekov, kedy príde ako Kráľ slávy, ako sudca živých a mŕtvych, zavŕši očakávanie novozákonného ľudu, Cirkvi.

    Tretí príchod Pána je jeho stála prítomnosť v Cirkvi a v živote kresťanov prostredníctvom sviatosti.

    „ Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu o ktorej nebudete mať potuchy.“

    V advente sa zapaľujú sviece akoby vianočný poslovia oznamujúci príchod očakávanej betlehemskej Hviezdy.

    Po prvý krát v priestoroch školy bola slúžená sv. omša pánom kaplánom Jurajom Riškom, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

    Pred prázdninami predvianočnú atmosféru umocnila druhá svätá omša taktiež slúžená pánom kaplánom. Pán Boh zaplať za jeho obetavosť.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie