• Microsoft Showcase School

    • Stali sme sa lídrom inovácií a digitálnej transformácie medzi slovenskými školami. Sme jednou zo šiestich slovenských škôl, ktoré v tomto školskom roku získali titul Microsoft Showcase School .
    • Vitajte na stránkach našej školy

    • Už 30 rokov pomáhame deťom spoznávať múdrosť ukrytú v poriadku sveta i v bohatstve Božieho zjavenia.
    • Spoločenstvo

    • Chceme, aby sa v našej škole každý cítil dobre, aby sme boli ako rodina.
    • KAPLNKA

    • Srdce našej školy, kde sa stretávame s naším Bohom.
    • VZDELANIE

    • Pomáhame deťom poznávať svet Rozumom a srdcom
    • FORMÁCIA

    • Rozvíjame u detí náboženské poznanie a pomáhame im rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.
    • TECHNOLÓGIE

    • Vo výučbe využívame moderné informačné technológie a školský informačný systém EduPage.
    • STAROSTLIVOSŤ

    • Deti majú možnosť stravovania v školskej jedálni a v školskom klube detí je o nich postarané denne od 6:30 do 16:30.
    • VOĽNÝ ČAS

    • Svoje talenty môžu deti rozvíjať pri speve, tanci, športe, robotike, hre na gitaru, v štúdiu cudzích jazykov a tiež pri práci s rôznymi materiálmi vo svojom voľnom čase v rôznych záujmových krúžkoch.
  • Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj v tomto roku nám môžete pomôcť darovaním 2% z dane! Potrebné tlačivá ako aj podrobnejšie informácie si môžete stiahnuť TU alebo Vám ich môžeme poskytnúť pri vstupe do školy.  

     • Naši biblisti opäť zažili chuť víťazstva

      Po pandemickom období sa dňa 28. marca 2023 opäť uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády prezenčnou formou. Pozostávalo z piatich súťažných kôl tak, ako to bolo zvykom, tak, ako to žiaden z prítomných súťažiacich ešte nezažil. Pre všetkých bola spolupráca v trojčlenných družstvách premiérou. V znamení hesla tohtoročnej olympiády, ani našej trojici súťažiacich v zložení Karin Mušinská (5.B), Simona Uličná a Maxim Komišak (8.A), nechýbala odvaha a dôvera v Boha, s ktorou sa podľa vzoru Nehemiáša, Judity, Ester a apoštola Petra odhodlali zdolávať prekážky. Naši biblisti venovali svojim vyučujúcim krásny darček ku Dňu učiteľov. Ešte väčšiu radosť urobili sebe, no tú najväčšiu zásluhu na ich úspechu má nebeský Otec, ktorý ich zodpovednú prípravu odmenil presvedčivým víťazstvom a postupom do diecézneho kola v Košiciach.

     • Zápis do školy

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. Pred samotným zápisom vyplňte, prosím, ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU.

     • Informácie k "obedom zadarmo" od 01.05.2023

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

     • Šach na našej škole

      V rámci záujmových útvarov ponúka CVČ pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove aj šachový krúžok, ktorý zároveň pôsobí aj ako šachový klub - Šachová akadémia Pešiaci Sabinov.

      Približne 15 žiakov/členov sa pravidelne zúčastňuje rôznych školských, ale aj GPX turnajov (Grand Prix mládeže Slovenska) pre deti do 14 rokov. To, že sa nám pomerne dobre darí svedčí aj množstvo ocenení a víťazstiev v jednotlivých kategóriách. Nakoľko je ich v tejto sezóne už naozaj dosť, zhrnul by som ich do niekoľkých číselných údajov.

     • Ako sa nám splnil programátorsky sen

      Kým si väčšina našich spolužiakov užívala jarné prázdniny šiesti žiaci z našej CZŠ sv.Jána Krstiteľa – Lukáš Seč, Matej Štefánik, František Novotný, Matej Čabák, Branislav Ondko a Adrián Seč – sme „robotovali.“ V preklade to znamená, že sme sa pripravovali na celoslovenské kolo robotickej súťaže First Lego League, ktorá sa konala 11.3.2023 v Bratislave. Poctivo sme si chystali poster, inovačný projekt – prezentáciu a v neposlednom rade aj nášho robotického hrdinu.

     • Naša škola inšpiráciou pre taliansku školu

      Ahojte, tu je 8.A! Chceli by sme sa s vami podeliť o priebehu našej práce na eTwinning projekte.​​​​

      Čo je to eTwinning projekt?

      Je to projekt, ktorý zahŕňa medzinárodnú spoluprácu krajín (v našom prípade spoluprácu štyroch krajín, a to Talianska, Grécka, Španielska a Slovenska). Témou nášho projektu a zároveň jeho názvom je Stredovek okolo nás (Middle Ages Around Us). Tento projekt začal tým, že nám naša pani učiteľka (Lucia Jusková) navrhla, aby sme sa zapojili do projektov eTwinning. Keď sme sa dozvedeli, že budeme mať pár voľných hodín, všetci sme sa podujali na jeho realizáciu. Na začiatku sme sa zúčastnili exkurzie po vopred stanovených stredovekých pamiatkach. Prvá zastávka bola Ľubovniansky hrad, ďalej sme pokračovali do Červeného Kláštora a posledná zastávka bola Kežmarský hrad. Tieto pamiatky sme zdokumentovali v podobe fotografií a videí. 8. decembra sme mali projektový deň. V

     • Testovanie 9 - 2023

      V stredu 22. marca 2023 sa uskutoční riadny termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Testovanými predmetmi našich žiakov sú matematika (90 min.) a slovenský jazyk a literatúra (70 min.).

      Ciele testovania

     • Pripojíte sa k nám?

      Je 22 € veľa, či málo?

      Pre jedno dieťa vo svete to môže znamenať jedlo a vzdelanie na celý rok. Pripojte sa k nám do Pôstnej vyzvy s projektom Mary´s Meals. Snažíme sa naším zriekaním drobných vecí počas pôstu ušetriť peniaze a tými potom pomôcť deťom vo svete (aj malé centy dokážu veľké veci...). Tu je niekoľko inšpirácií na šetrenie:

     • Tehlička 2023

      Naša škola sa aj v tomto roku zapája do projektu Tehlička, v ktorom saleziáni pomáhajú každoročne ľuďom v rôznych krajinách. A na čo budú použité peniaze zo zbierky v tomto roku? Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie v novom saleziánskom stredisku v angolskom meste Huambo. Svoj príspevok môžete vložiť do stacionárnej pokladničky - černoška v školskej kaplnke. Viac informácii sa dozviete na stránke projektu. Ďakujeme.

     • LYŽIARAK

      Prišli sme tam ako žiaci,

      boli sme jak snehuliaci.

      Prvý deň aj pády boli,

      ale všetci sme to zvládli.

      Strmý kopec na svahu,

      rovnako aj k hotelu.

      Boleli nás z toho nohy,

      aj tak máme radi hory.

      Každý deň čajík teplý,

      vonku zima, lyžujú sa deti.

      Na dobrú noc s líškou a stehienkom,

      s pani riaditeľkou a dramatickým okienkom.

     • Siedmacka lyžovačka

      V dňoch 30.1. – 3.2. 2023 sa naši siedmaci zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku. Počas tohto týždňa sme mali možnosť zažiť Čertovicu s pokojným slnečným počasím, ale aj záveje snehu s poriadnou fujavicou. Každý žiak vďaka disciplíne a snahe zvládol základy lyžovania a dokázal zlyžovať svah. Spoločne strávené večeri sme venovali utužovaniu vzťahov a zábave. Celý týždeň sa niesol v duchu driny, ale aj oddychu, priateľstva, no aj rešpektu. S Božou pomocou a ochranou sa nikomu nič nestalo a všetci sa plní zážitkov bezpečne vrátili domov.

     • Naši postúpili na celoslovenské kolo v súťaži FLL

      Regionálne kolo súťaže sa konalo v Prešove. Do Prešova sme cestovali vlakom. Pre niektorých členov tímu to bolo prvýkrát v živote. Čiže sme si užívali chvíle už aj pred samotnou súťažou. Keď sme prišli na miesto súťaže na Strednej elektrotechnickej škole, vybalili sme si všetky potrebné veci. Boli sme tam prví súťažiaci, mohli sme si tak ešte lepšie vyskúšať a doladiť niektoré veci. Ako postupne prichádzali ďalšie tímy, začali sme nášmu robotovi menej a menej veriť... Bol totiž najmenším robotom v miestnosti... Ale počas súťaže sa ukázalo že jednoduché veci sú často účinnejšie. Súťaž pozostávala nielen z misií pre robota, ale aj z prezentovania projektu, ktorý sme si taktiež pripravili. Počas našej prezentácie sme pobavili porotu a asi aj vďaka tomu sme postúpili medzi najlepšie 4 tímy. Po všetkých súťažiach sme chvíľu museli počkať na výsledky. Boli sme veľmi prekvapení, keď na treťo

  • Zvonenia

   Sobota 1. 4. 2023
  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie