• Vitajte na stránkach našej školy

    • Už viac ako 25 rokov pomáhame deťom spoznávať múdrosť ukrytú v poriadku sveta i v bohatstve Božieho zjavenia.
    • Spoločenstvo

    • Chceme, aby sa v našej škole každý cítil dobre, aby sme boli ako rodina.
    • VZDELANIE

    • Pomáhame deťom poznávať svet Rozumom a srdcom
    • FORMÁCIA

    • Rozvíjame u detí náboženské poznanie a pomáhame im rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.
    • TECHNOLÓGIE

    • Vo výučbe využívame moderné informačné technológie a školský informačný systém EduPage.
    • STAROSTLIVOSŤ

    • Deti majú možnosť stravovania v školskej jedálni a v školskom klube detí je o nich postarané denne od 6:30 do 16:30.
    • VOĽNÝ ČAS

    • Svoje talenty môžu deti rozvíjať pri speve, tanci, športe, robotike, hre na gitaru, v štúdiu cudzích jazykov a tiež pri práci s rôznymi materiálmi vo svojom voľnom čase v rôznych záujmových krúžkoch.
     • Učíme online cez Microsoft Teams

      Sme veľmi radi, že ako Microsoft spolupracujúca škola máme možnosť vzdelávať online pomocou aplikácie Microsoft Teams. Aj pre nás je to nová situácia a obrovská výzva, no postupne sa všetci učíme pracovať online s prostredím Office 365. Pozrite si krátke video, ako sa trieda 5.A učí cez prostredie Microsoft Teams.

     • Zápis detí do školy pre šk.rok 2020/2021

      Vážení rodičia, podľa pokynov ministra školstva zo dňa 24.3.2020 sa zápis detí do 1.ročníka (ale aj do ostatných ročníkov) pre šk.rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 bez účasti detí. Ponúkame Vám preto možnosť využiť pre zápis Vášho dieťaťa elektronické tlačivo Prihláška dieťaťa na štúdium. Osobne môže zákonný zastupca (bez dieťaťa) prísť zapísať dieťa 16.4.2020 (štvrtok) v čase od 11.00 do 15.00 v budove školy. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa. V prípade potreby ďalších informácií, prípadne zápisu v inom termíne, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle 0908 975 659 alebo zástupcu riaditeľky školy na tel. čísle 0907 183 303.

     • Čo by mal vedieť budúci prvák?

      BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

      • samostatne sa obliecť a obuť;
      • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
      • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
      • správne vyslovovať všetky hlásky;
      • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
      • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
      • nakresliť postavu so všetkým
     • Dôležitá informácia zo dňa 24.3.2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie 9! Termín podania prihlášok na stredné školy sa posúva do 15.mája 2020 (bližšie informácie budú poskytnuté dodatočne). Zápis detí do 1.ročníka pre šk.rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez účasti detí.

     • Dôležitý oznam zo dňa 12.3.2020

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     • Prerušenie vých.-vzdel. činnosti v škole

      Oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov bude v našej škole a v školských zariadeniach v piatok 13.3.2020 prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Ak krízovým štábom nebude celoplošne zrušená prevádzka základných škôl v SR, vyučovanie bude pokračovať v utorok 17.3.2020. Aktuálne informácie podľa vývoja situácie Vám budeme v najbližších dňoch zasielať priebežne prostredníctvom aplikácie Edupage a zverejníme ich aj na školskej webstránke. V prípade, že by školy v SR boli zatvorené na dlhšie obdobie, žiaci budú dostávať úlohy, pracovné listy a študijné materiály prostredníctvom e-learningového prostredia Edupage, aplikácie Teams a e-mailu.

     •  Darujte nám 2% z dane

      Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Tu si môžete stiahnuť VYHLÁSENIE S VYPLNENÝMI ÚDAJMI, prípadne si vytlačené tlačivo môžete vyžiadať pre seba, či Vašich blízkych aj prostredníctvom Vašich detí od triednych učiteľov. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy. Bližšie informácie nájdete TU. ĎAKUJEME.

     • Opatrenia proti šíreniu nákazy

      Vážení rodičia,

      • ak ste v posledných dňoch navštívili oblasti (predovšetkým Čína, Japonsko, Južná Kórea, Taliansko, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán, Nemecko, Holandsko, Rakúsko), v ktorých sa vyskytlo vírusové ochorenie COVID-19 (koronavírus), žiadame Vás, aby ste v rámci opatrení na zabránenie
   • 2018/2019

   • Celoštátne kolo

    • Martin Ďuran
    • 3.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Celoštátne kolo
    • Nemecký jazyk
   • Krajské kolo

    • Terézia Tarbajová
    • 3.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Biológia
    • Martin Ďuran
    • 1.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajské kolo
    • Nemecký jazyk
   • Okresné kolo

    • Terézia Slaninková
    • 2.miesto
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Okresné kolo
    • Slovenský jazyk a literatúra
    • Terézia Slaninková
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Terézia Tarbajová
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Milada Režová
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Terézia Tarbajová
    • 2.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Alžbeta Semanová
    • 4.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Biológia
   • 2017/2018

   • Celoštátne kolo

    • Andrea Ďuranová
    • 6.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Celoštátne kolo
    • Nemecký jazyk
   • Krajské kolo

    • Štefan Jaklovský
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Terézia Tarbajová
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Filip Tarbaj
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Martin Ďuran
    • 3.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajské kolo
    • Nemecký jazyk
    • Andrea Ďuranová
    • 2.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajské kolo
    • Nemecký jazyk
   • Okresné kolo

    • Samuel Vargovčík
    • 2.miesto
    • Chemická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Chémia
    • Michal Verbovský
    • úspešný riešiteľ
    • Chemická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Chémia
   • Zvonenia

    Utorok 31. 3. 2020
   •  

   • Fotogaléria

    • DOD 2019
    • ZOH v ŠKD
    • POŽEHNANIE ŠKOLY
    • Sviatok sv.Mikuláša
    • Príspevok na rekonštrukciu ŠJ
    • Sabinovský slávik
    • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 2018
    • Deň rodiny
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • Správca obsahu: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie