• Vitajte na stránkach našej školy

    • Už viac ako 25 rokov pomáhame deťom spoznávať múdrosť ukrytú v poriadku sveta i v bohatstve Božieho zjavenia.
    • Spoločenstvo

    • Chceme, aby sa v našej škole každý cítil dobre, aby sme boli ako rodina.
    • VZDELANIE

    • Pomáhame deťom poznávať svet Rozumom a srdcom
    • FORMÁCIA

    • Rozvíjame u detí náboženské poznanie a pomáhame im rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.
    • TECHNOLÓGIE

    • Vo výučbe využívame moderné informačné technológie a školský informačný systém EduPage.
    • STAROSTLIVOSŤ

    • Deti majú možnosť stravovania v školskej jedálni a v školskom klube detí je o nich postarané denne od 6:30 do 16:30.
    • VOĽNÝ ČAS

    • Svoje talenty môžu deti rozvíjať pri speve, tanci, športe, robotike, hre na gitaru, v štúdiu cudzích jazykov a tiež pri práci s rôznymi materiálmi vo svojom voľnom čase v rôznych záujmových krúžkoch.
     • Organizačné pokyny do konca šk.roka

      • V dňoch 25.6. - 26.6.2020 sú triednické hodiny. Žiaci 1.stupňa majú 4 hodiny, žiaci 2.stupňa 5 hodín.
      • V pondelok 29.6.2020 je prikázaný sviatok sv.Petra a sv.Pavla. Stretnutie žiakov s triednymi učiteľmi bude o 7:45 pred farským kostolom v meste, kde o 8:00 bude sv.omša. Žiaci, ktorí prídu do ško
     • Zber tetrapakov a hliníkových viečok

      Termín ukončenia súťaže Recykluj a vyhraj (zber tetrapakov a hliníkových viečok) sa presúva na 30.9.2020. Zozbierané viečka a tetrapaky môžte priniesť a odovzdať p. uč. SUMMEROVEJ 25. a 26.6.2020 alebo až po prázdninách.

     • Odovzdávanie učebníc

      Vážení rodičia, milí žiaci, šk.rok sa končí a vo štvrtok 25.6.2020 sa budú odovzdávať učebnice. Žiaci odovzdajú všetky učebnice, ponechajú si však na budúci šk.rok Geografický atlas, Technickú výchovu, Tabuľky a učebnice Ruského a Nemeckého jazyka (týka sa žiakov, ktorí tieto učebnice dostali na začiatku šk.roka). Žiaci, ktorí nenastúpili 22.júna do školy a chcú učebnice priniesť osobne do budovy školy, musia doniesť vyplnené tlačivo Čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a podpísané rodičom!!! Žiaci, ktorí nebudú vstupovať do budovy školy, stačí, keď učebnice donesú v igelitovej taške označenej svojím menom a nechajú ju službe pri vstupe do budovy školy. Taktiež je potrebné odovzdať kľúč od šatňovej skrinky (ak tak ešte niekto neurobil). Ak žiak kľúč stratil, je potrebné uhradiť sumu 7 € (musí sa vymeniť celý zámok).

     • Aktuálne informácie k nástupu žiakov do školy od 22.6.2020

      Vážení rodičia, na základe usmernení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ste povinní predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť, vytlačiť a podpísať doma (Príloha č.2 - VYHLÁSENIE ) a doručiť ho škole. Bez tohto písomného vyhlásenia nemôže žiak 22.6.2020 nastúpiť do školy!!!

     • Nástup žiakov 6.- 9.ročníka do školy od 22.6.2020

      Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020 šieste až deviate ročníky základných škôl. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Vyučovanie v našej škole bude od 22.júna do 24.júna prebiehať podľa bežného rozvrhu, od 25.júna budú triednické hodiny. Do ŠKD budú môcť chodiť deti, ktoré ho navštevovali pred prerušením školského vyučovania. Žiaci, ktorí sa budú stravovať počas týchto dní v ŠJ zaplatia aj režijný poplatok za mesiac jún.

     • Rozvrhy hodín pre žiakov, ktorí nastúpia do školy od 1.6.2020

      Žiaci, ktorí nastúpia od 1.6.2020 do školy budú rozdelení na skupiny:

      • 1.ročník – 10 žiakov
      • 2.ročník – 13 žiakov (2.A - 5, 2.B – 8)
      • 3.+4.ročník - 13 žiakov (3.A - 6, 4.A – 7)
      • 5.ročník – 4 žiaci

      Vyučovanie v škole bude v skupinách prebiehať 4 hodiny do 11:20 podľa zverejnených rozvrhov.

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu potrebné k nástupu do školy od 1.6.2020

      Vážení rodičia, na základe usmernení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ste povinní predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť, vytlačiť a podpísať doma (Príloha č.2 - VYHLÁSENIE ) a doručiť ho škole alebo tlačivo vypíšete v pondelok 1.6.2020 pred budovou školy (v tom prípade musíte prísť ku škole osobne s dieťaťom). Bez tohto písomného vyhlásenia nemôže žiak 1.6.2020 nastúpiť do školy!!!

     • Obnovenie vyučovania od 1.6.2020

      Základné odporúčania

      • Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede, prípadne ani v spoločnom ročníku:
       • 1.ročník – 10 žiakov
       • 2.ročník – 13 žiakov (2.A - 5, 2.B – 8)
       • 3
   • 2018/2019

   • Celoštátne kolo

    • Martin Ďuran
    • 3.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Celoštátne kolo
    • Nemecký jazyk
   • Krajské kolo

    • Terézia Tarbajová
    • 3.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Biológia
    • Martin Ďuran
    • 1.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajské kolo
    • Nemecký jazyk
   • Okresné kolo

    • Terézia Slaninková
    • 2.miesto
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Okresné kolo
    • Slovenský jazyk a literatúra
    • Terézia Slaninková
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Terézia Tarbajová
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Milada Režová
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Terézia Tarbajová
    • 2.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Alžbeta Semanová
    • 4.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Biológia
   • 2017/2018

   • Celoštátne kolo

    • Andrea Ďuranová
    • 6.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Celoštátne kolo
    • Nemecký jazyk
   • Krajské kolo

    • Štefan Jaklovský
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Terézia Tarbajová
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Filip Tarbaj
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Martin Ďuran
    • 3.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajské kolo
    • Nemecký jazyk
    • Andrea Ďuranová
    • 2.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajské kolo
    • Nemecký jazyk
   • Okresné kolo

    • Samuel Vargovčík
    • 2.miesto
    • Chemická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Chémia
    • Michal Verbovský
    • úspešný riešiteľ
    • Chemická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Chémia
   • Zvonenia

    Sobota 8. 8. 2020
   •  

   • Fotogaléria

    • DOD 2019
    • ZOH v ŠKD
    • POŽEHNANIE ŠKOLY
    • Sviatok sv.Mikuláša
    • Príspevok na rekonštrukciu ŠJ
    • Sabinovský slávik
    • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 2018
    • Deň rodiny
   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • skola@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • kovalik.j@czssabinov.sk
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie