• Microsoft Showcase School

    • Stali sme sa lídrom inovácií a digitálnej transformácie medzi slovenskými školami. Sme jednou zo šiestich slovenských škôl, ktoré v tomto školskom roku získali titul Microsoft Showcase School .
    • Vitajte na stránkach našej školy

    • Už 30 rokov pomáhame deťom spoznávať múdrosť ukrytú v poriadku sveta i v bohatstve Božieho zjavenia.
    • Spoločenstvo

    • Chceme, aby sa v našej škole každý cítil dobre, aby sme boli ako rodina.
    • VZDELANIE

    • Pomáhame deťom poznávať svet Rozumom a srdcom
    • FORMÁCIA

    • Rozvíjame u detí náboženské poznanie a pomáhame im rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.
    • TECHNOLÓGIE

    • Vo výučbe využívame moderné informačné technológie a školský informačný systém EduPage.
    • STAROSTLIVOSŤ

    • Deti majú možnosť stravovania v školskej jedálni a v školskom klube detí je o nich postarané denne od 6:30 do 16:30.
    • VOĽNÝ ČAS

    • Svoje talenty môžu deti rozvíjať pri speve, tanci, športe, robotike, hre na gitaru, v štúdiu cudzích jazykov a tiež pri práci s rôznymi materiálmi vo svojom voľnom čase v rôznych záujmových krúžkoch.
     • HLASUJTE ZA MESTO SABINOV KAŽDÝ DEŇ

      Mesto Sabinov nás prostredníctvom primátora Ing.Michala Repaského požiadalo o podporu vo verejnom hlasovaní o ihrisko K Park v meste Sabinov (ihrisko by malo byť umiestnené v blízkosti našej školy). Súťažíme v konkurencii 36 samospráv, pričom podporených bude 7 projektov. Naše mesto sa zatiaľ drží na 7.mieste, takže cítime veľkú šancu na úspech.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      Ani pandemické obmedzenia nás neodradili od nášho poslania konať dobro, a tak sme sa na začiatku adventu v rámci ŠKD tiež zapojili do celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? V priebehu niekoľkých dní deti priniesli do školy rôzne maličkosti, ale aj plné krabice, v ktorých malo byť niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, na zábavu, zo srdca. S veľkým nadšením sa nám podarilo naplniť darčekami 26 krabíc od topánok, ktoré potešia na Vianoce seniorov v domovoch sociálnych služieb. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, najmä rodičom, aj za takýto prejav lásky a obety. "Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac a Boh miluje radostného darcu." Matka Tereza.

     • Červená streda

      Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno, aby pripomínali nespravodlivosť a utrpenie, ktoré sa deje na ľuďoch utláčaných pre svoje vierovyznanie. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru. Prenasledovanie kresťanov má mnoho podôb. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú. Kvôli svojej náboženskej príslušnosti zažívajú tiež nesmiernu núdzu a existenčnú krízu. Mnohí kresťania položia život v snahe zachrániť iných, keď strážia kostoly pred teroristami, či chránia svoje rodiny. Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov. Červená streda sa tento rok uskutoční 24. novembra. Ukážme aj my, že nám nie je ľahostajný osud našich bratov vo viere. Oblečme sa do červeného oblečenia, lebo červená farba symbo

     • Jeseň v ŠKD

      Každý rok sa v našom ŠKD počas jesenného obdobia uskutočňujú tvorivé dielne s jesennou tematikou. Deti si jednotlivo vo svojich oddeleniach vyrábajú rôzne výrobky. Pestré sú aj aktivity detí, ktoré nezaháľajú a zmysluplne využívajú čas strávený v ŠKD. Jednou z aktivít je pobyt na čerstvom vzduchu, pozorovanie zmien v prírode a zbieranie jesenných plodov. Tie využívajú na výrobu nádherných výtvarných prác, ktoré potom zdobia naše priestory školy, či triedy. Deti sú šikovné a zo svojich výrobkov majú veľkú radosť.

     • Milión detí sa modlí ruženec

      Aj naša škola sa v pondelok 18.októbra 2021 o 10:40 hod. zapojila do celosvetovej ružencovej kampane Milión detí sa modlí ruženec. Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Chceme si pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Sme totiž povolaní, aby sme tvorili jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi.Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Ruženec otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim a prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista.

     • Svetový deň duševného zdravia

      Každý rok si 10.októbra pripomíname dôležitosť duševného zdravia. Tento dátum je stanovený od roku 1991 Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) a cieľom tohto dňa je zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete. V tento deň si môžeme pripnúť modrú nezábudku - malý, nenápadný kvietok, ktorý je symbolom duševného zdravia.

     • Kaplnka je srdcom školy

      Milí žiaci, učitelia, zamestnanci, a priatelia školy, všetci dobre vieme, aký význam má srdce pre telo človeka, že je to orgán, ktorý pumpuje krv do celého tela a tým roznáša živiny ku každej bunke. Kým človeku bije srdce, žije.

      Dňa 4. októbra sme si pripomenuli veľkú udalosť v histórii našej školy. Pred 20 rokmi bola posvätená školská kaplnka, v ktorej je odvtedy prítomný medzi nami živý Ježiš Kristus. Kaplnka je srdcom školy. Odtiaľ prúdi život a požehnanie na každého žiaka, učiteľa, zamestnanca, na celé rodiny, ba i na farnosť a mesto.

     • Významné ocenenie pre našu školu

      V tomto školskom roku 2021/2022 sa naša škola stala súčasťou programu škôl tretieho tisícročia a získala titul Microsoft Showcase School. Stali sme sa lídrom inovácií a digitálnej transformácie medzi slovenskými školami. Naša škola je jednou zo šiestich slovenských škôl, ktoré titul Microsoft Showcase School v tomto školskom roku získali. S radosťou s Vami zdieľame odkaz na video prípadovú štúdiu, ktorú sme spoločne v minulom školskom roku vytvorili: https://youtu.be/yP9kwcD2U3s

     • Príbeh školskej kaplnky

      V šk.roku 1997/98 sa začali pravidelné zbierky na jej vybudovanie. Túžby zamestnancov školy a rodičov detí, podporené konkrétnymi aktivitami p.dekana Naščáka a riaditeľa školy Mgr.Petra Hužvára, naberali reálne kontúry.

      V škole dovtedy bola miestnosť, ktorú sme nazývali „kaplnka“, ale bola to skôr modlitebná miestnosť, bez svätostánku a pravidelnej sv.omše. Pribúdaním šk.rokov sme hľadali vhodnejší priestor pre skutočnú kaplnku s bohostánkom. Ten sme napokon našli vo vstupnom vestibule školy. Bolo však predtým potrebné vykonať drobné stavebné úpravy. Aby sa s nimi mohlo začať, bolo treba zozbierať istú čiastku peňazí. Prispievať začali rodičia, žiaci, zamestnanci, ale aj darcovia z mimoškolského prostredia.

     • Návod na domáce AG testovanie

      Vážení rodičia. ak ste prihlásili Vaše dieťa na domáce AG testovanie, na štvrtkovom stretnutí rodičovského spoločenstva Vám triedni učitelia vydajú sadu testov (5 ks testov). Prebratie testov potvrdite následne svojim podpisom. K testom dostanete aj návod na použitie. Návod si môžete pozrieť aj online na nasledovných odkazoch:

  • Zvonenia

   Utorok 25. 1. 2022
  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie