• Aj v Biblii sa súťaží

     • Tohtoročnú nedeľu Božieho slova sme v pondelok, 22. januára 2024, zavŕšili tematickou olympiádou zameranou na Sväté písmo. V školskom kole sa stretli zástupcovia tried 2. stupňa, ktorí zvládli lektúru vybraných biblických textov najlepšie. Spomedzi tridsiatky zúčastnených vzišla trojica žiačok - K. Mušinská (6.B), S. Štofaníková (9.A) a S. Uličná (9.A), ktoré budú našu školu reprezentovať v okresom (dekanátnom) kole. Postupujúcim blahoželáme a heslom tohtoročnej biblickej olympiády „Vytrvať vo viere“ ich povzbudzujeme k vytrvalosti v príprave a v upevňovaní viery aj cez čítanie Svätého písma.

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie