• Deň elegancie

     • Chceli by ste vedieť, čo sme 27. apríla 2023 v našej škole zažili? Mali sme Deň elegancie. Boli sme pozvaní žiakmi 8. ročníka a museli sme sa ELEGANTNE obliecť. Celé to pripravili a zrealizovali ôsmaci ako jeden tím. Bolo to naozaj SUPER!!! Videli sme vynikajúcu MÓDNU PREHLIADKU historických odevov, počas súťažných aktivít sme zažili veľa zábavy a dozvedeli sme sa aj niečo nové (napr. o pravidlách správneho stolovania). najšikovnejší z nás boli odmenení sladkým prekvapím. Dokonca sme si zvolili Kráľovnú (Miss) a Kráľa (Mister) Dňa elegancie 2023. Čerešničkou na torte bol BELGICKÝ TANEC, ktorý sme sa naučili tancovať. A to bol zážitok!!! Ďakujeme Vám, ôsmaci, za vašu námahu a vynaložené úsilie. Aj vďaka Vám sme sa v našej škole opäť nenudili!!! 

     • Aký bol náš DOD

     • Počas nášho DOD 15.apríla 2023 sme prežili požehnaný čas v spoločenstve žiakov, rodičov, zamestnancov a priateľov školy. Veľká vďaka patrí učiteľom, ktorí pripravili zaujímavé stanovištia, našim šikovným žiakom za obetavosť pri plnení náročného programu a v neposlednom rade aj vám milí naši rodičia za vašu hojnú účasť a bohaté občerstvenie. DOD nám ukázal, že v jednote s našim zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom Kristom tvoríme nádherné spoločenstvo. Nech nás náš nebeský Otec naďalej sprevádza svojim požehnaním. A aké to bolo, môžete si pripomenúť prostredníctvom videoprezentácie a fotografií..

     • Diecézne kolo Biblickej olympiády

     • Na sviatok sv. Marka, 25. apríla 2023, sa traja žiaci našej školy K. Mušinská (5.B), S. Uličná a M. Komišak (8.A) zúčastnili diecézneho kola biblickej olympiády v Košiciach. Najťažšou súťažnou disciplínou bola audio ukážka, po vypočutí ktorej malo trojčlenné družstvo identifikovať nesprávne tvrdenia a opraviť ich. Najpútavejšou bola scénka. Úlohou súťažiacich bolo nahrať krátke video zodpovedajúce prísnym kritériám. V deň konania olympiády si mali možnosť všetci pozrieť súťažné videá. S hrdosťou môžeme tvrdiť, že naša scénka zaznamenala v publiku pozitívny ohlas a vyvolala úsmev na tvári. Podľa slov poroty vyžadovala aj značnú fyzickú aktivitu, za čo bola adekvátne ocenená bodmi. Napokon, posúďte sami kliknutím na odkaz: https://1drv.ms/v/s!AlavBa8raCNCguU5fppvjbAUwrzz2A?e=WN0kBj

      V konečnom súčte sa naši protagonisti umiestnili na 4. mieste v tesnom závese za medailovými pozíciami. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Výnosy našich zbierok

     • V pôstnom období sme sa zapojili do zbierok na pomoc ľuďom v krajinách tretieho sveta. Podporili sme zbierku Tehlička, ktorá pomáha rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie v novom saleziánskom stredisku v angolskom meste Huambo. V tejto zbierke sme vyzbierali 280,16 €. Ďalšou zbierkou bola pôstna výzva s Mary´s Meals, počas ktorej sme tým, čo sme si odopreli cez pôst, pomohli nasýtiť deti žijúce v chudobe. Tu sme vyzbierali 262,35 € (jedlo pre 12 detí na celý rok). Všetkým darcom ĎAKUJEME !

     • Ocenenie pre našu kolegyňu

     • Blahoželáme našej kolegyni Mgr.Martine Semanovej, ktorá si z rúk arcibiskupa Bernarda Bobera prevzala ocenenie za dlhoročnú kvalitnú prácu v katolíckom školstve. Viac informácii sa dočitate v článku.

     • Krížová cesta pred Veľkou nocou

     • Ako už býva dlhoročným zvykom v našej škole, stretli sme sa všetci učitelia a žiaci na spoločnej krížovej ceste, aby sme pred najväčšími sviatkami nášho náboženstva spoločne v modlitbe rozjímali o diele vykúpenia nášho Pána. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!

     • Literárna streda

     • Každá streda počas školského roka je v našej škole farebne alebo tématicky ladená. Jednou z nich bola aj streda 15.marca 2023. Táto bola trošku špeciálna, lebo bola zameraná na literatúru. Mnohí z nás, žiakov i učiteľov, si vybrali svojho obľúbeného spisovateľa  alebo svoju literárnu postavu. Na škole ste tak v tento deň mohli stretnúť Malého princa i vílu Amálku, Šmolkov i Annu zo Zeleného domu. Boli tu Popoluška a Mickey Mouse, Rómeo a Júlia a ďalšie literárne postavičky. Navštívil nás dokonca aj náš slávny slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav. Čo poviete? Podarilo sa nám im aspoň trochu vizuálne podobať? 

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie