• žiaci vs.učitelia - florbal

     • Aj tento rok sa podarilo zorganizovať povestný zápas žiakov proti učiteľom. Deviataci zvážili svoje možnosti a kvality a tentokrát stavili na florbal. Podarilo sa im prekvapiť hneď v úvodných minútach. Po prvých troch rýchlych góloch sa však starší, no o to skúsenejší súperi zmobilizovali. Náskok žiakov dobehli ešte v prvej pätnásťminútovke, ba čo viac, zápas doviedli do víťazného konca s konečným skóre 10:12 žiaci vs. učitelia. Za úžasnú atmosféru ďakujeme predovšetkým divákom, ktorí fandili, samozrejme, deviatakom, no svojím skandovaním povzbudzovali k prekvapivým výkonom i učiteľov.

     • Nový sokolík v našej rodine

     • Do našej veľkej rodiny sokolov pribudol dnes nový člen až z Košíc. Ide o vypadnuté mláďa z hniezda. Kontaktoval nás doc.Korytar z Vysokej školy veterinárnej v Košiciach. Sokolíka do Sabinova priviezol tím pána docenta. Veríme, že novému sokolíkovi sa bude u nás dariť. 

     • Morálne ocenenie žiakov Košickej arcidiecézy

     • Traja žiaci našej školy sa dňa 21. júna 2023 zúčastnili morálneho oceňovania žiakov a študentov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Stretnutie začalo svätou omšou v Kostole Krista Kráľa v Košiciach práve v deň liturgickej spomienky na patróna mládeže a študentov - sv. Alojza Gonzágu. Nasledovalo odovzdávanie ocenení za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu na rôznych súťažiach a olympiádach. Z rúk otca biskupa M. Forgáča si ďakovné listy prevzali Aneta Grešová (9.B), Gréta Mária Maľariková (9.A) a Adrián Seč (9.A). Oceneným deviatakom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách a pripomíname im aj nám slová otca biskupa: „Buďte aj naďalej dobrí!“

     • MDD 2.stupeň

     • Deň po Dni detí si aj naši starší žiaci radi pripomenuli, že sú ešte deťmi a že keď nebudú ako deti, vedia, čo ich čaká... (porov. Mt 18,3) V piatok 2. júna 2023 ich v saleziánskom stredisku čakalo symbolicky 14 zastávok, na ktorých si mohli overiť svoje športovo-pohybové zdatnosti nadobudnuté v priebehu šk. roka počas hodín telesnej výchovy. Za prípravu variabilných disciplín z rôznych športových odvetví ďakujeme Mgr. I. Ďuranovi a za ich realizáciu našim deviatakom.

     • MDD v ŠKD

     • Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje každoročne v mnohých krajinách sveta 1. júna. V našom ŠKD sme si v tento deň zorganizovali zábavné popoludnie pre deti s cieľom osláviť ich sviatok a zároveň urobiť deťom radosť. Deň detí v ŠKD bol plný zábavy a športových aktivít. Naše pani vychovávateľky si dali záležať, aby mali deti postarané o prekvapenie i zábavu. Prekvapením a odmenou im boli balíčky so sladkosťami, ktoré si po absolvovaní športových aktivít vychutnávali. Úsmev na ich tvári a radosť v očiach boli tou najlepšou odmenou pre všetkých, ktorí sa na príprave MDD v ŠKD podieľali. Ďakujeme.

     • Duchovná obnova deviatakov vo Vysokej nad Uhom

     • Naši deviataci sa na konci mesiaca máj zúčastnili dvojdňovej duchovnej obnovy v Pastoračnom centre Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Dlhé a náročné obdobie príprav na testovanie, prijímacie skúšky a pohovory zavŕšili sústredením sa na duchovnú stránku. Prostredníctvom prednášok a impulzov sa spolu s otcom Ferkom zamýšľali nad vzťahmi voči Bohu, blížnym i sebe. Oboznámili sa aj so životom bl. Anny Kolesárovej, obdobím a okolnosťami záveru jej pozemského života. Mohli si uctiť jej relikviu a navštíviť miesto, kde je pochovaná. Vo sviatosti zmierenia bolo umožnené obnoviť svoj vzťah s Ježišom, prehĺbiť ho pri večernej adorácii a prijať v Eucharistii. Nechýbali ani chvíle na utuženie vzťahov so spolužiakmi prostredníctvom spoločenských hier, športových aktivít a rozhovorov. Duchovná obnova na záver školského roka i celého štúdia na našej škole bola pre deviatakov zavŕšením ich náboženskej formácie a podnetom na ďalší duchovný rozvoj.

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie