• Vitajte na stránkach našej školy

   • Už viac ako 30 rokov pomáhame deťom spoznávať múdrosť ukrytú v poriadku sveta i v bohatstve Božieho zjavenia.
   • Spoločenstvo

   • Chceme, aby sa v našej škole každý cítil dobre, aby sme boli ako rodina.
   • KAPLNKA

   • Srdce našej školy, kde sa stretávame s naším Bohom.
   • VZDELANIE

   • Pomáhame deťom poznávať svet Rozumom a srdcom
   • FORMÁCIA

   • Rozvíjame u detí náboženské poznanie a pomáhame im rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.
   • TECHNOLÓGIE

   • Vo výučbe využívame moderné informačné technológie a školský informačný systém EduPage.
   • STAROSTLIVOSŤ

   • Deti majú možnosť stravovania v školskej jedálni a v školskom klube detí je o nich postarané denne od 6:30 do 16:30.
   • VOĽNÝ ČAS

   • Svoje talenty môžu deti rozvíjať pri speve, tanci, športe, robotike, v štúdiu cudzích jazykov a tiež pri práci s rôznymi materiálmi vo svojom voľnom čase v rôznych záujmových krúžkoch.
     • Výlet do Bojníc 

      Dňa 5.6.2024 sa uskutočnil školský výlet šiestakov do Bojníc. V skorých ranných hodinách sme sa stretli pred školou a vyrazili sme na cestu. Po príchode do Bojníc sme sa vybrali na prehliadku Bojnického zámku. Pán sprievodca nám rozprával o tom, ako sa tam kedysi žilo. Obdivovali sme krásy starých obrazov a iných cenností. Dozvedeli sme sa aj to, že zámok má viac ako 200 izieb a videli sme i hrobku grófa Pálffyho. Neskôr sme išli do malej jaskyne pod zámkom. Po skončení prehliadky sme sa presunuli do Múzea praveku, kde nám milá pani sprievodkyňa porozprávala veľa zaujímavostí o živote mamutov a pravekých ľudí, ktorí tu žili. Na konci nás čakali rôzne úlohy. Poslednou našou zastávkou v Bojniciach bola zoologická záhrada, kde sme mohli pozorovať mnoho zvierat.

     • Viem, čo zjem

      Tento školský rok sme sa aj my zapojili do projektu „Viem, čo zjem“. Cieľom programu je motivovať žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu a správnym stravovacím návykom. Od roku 2009 sa tento celosvetový vzdelávací program postupne realizuje už vo vyše osemdesiatich krajinách sveta. Aj u nás je Úradom verejného zdravotníctva SR prezentovaný ako vhodný preventívny program, zameraný na problematiku zdravej výživy a pohybovej aktivity.

     • Šk.výlet našich deviatakov - Bratislava a Viedeň

      Celé sa to začalo 5. júna 2024, kedy sa žiaci 9. ročníka vydali na cestu do Bratislavy a Viedne za svojím posledným spoločným dobrodružstvom. V prvý deň trojdňového výletu sme navštívili Bratislavský hrad, dominantu slovenského hlavného mesta. Žiaci si mali možnosť neskôr nakúpiť v nákupnom centre Eurovea, aby si z Bratislavy priniesli aj nejaký suvenír. Ubytovaní sme boli v centre mesta, odkiaľ sme mali z okien spoločenskej miestnosti skvelý výhľad na Bratislavský hrad a výbornú dostupnosť verejnej dopravy a historického centra Bratislavy.

     • Exkurzia Osvienčim-Birkenau a Krakov

      Ako už býva na našej škole zvykom, tak ako každý rok aj tento sa žiaci 9. ročníka vybrali na dejepisnú exkurziu do koncentračné tábora Osvienčim (nem. Auschwitz)-Birkenau. Dňa 23. mája 2024 boli naši žiaci podobne ako milióny ľudí pred nimi svedkami obrovskej tragédie ľudstva, ktorá sa stane, keď sa jedna rasa začne povyšovať nad ostatné. Vo všeobecnosti panuje názor, že je veľmi dobré zažiť si atmosféru tohto miesta na vlastnej koži, aby sa niečo podobné už nikdy v dejinách ľudstva nezopakovalo. Aj na našich deviatakoch bolo vidieť, že sa ich hlboko dotkli zmarené životy toľkých ľudí. V tomto vyhladzovacom tábore zomrelo približne 1,5 milióna ľudí. Pre nás ako cirkevnú školu bolo zároveň veľmi prínosné dostať sa na miesto, kde zomrel poľský svätec Maximilián Kolbe, ktorý úplne zabudol na seba a odvážne obetoval svoj vlastný život za život jedného muža, otca rodiny. Vieru a Božiu milos

     • „Piesňou chcem Božie meno osláviť“

      Na 26. ročníku speváckej súťaže katolíckych škôl Pieseň pre Svätého Otca mala zastúpenie aj naša škola. Dňa 21. mája 2024 zažila svoje premiérové spevácke vystúpenie Kristínka Jusková (1.A). Najmladšia účastníčka sa v kategórii najmladších spevákov umiestnila v bronzovom pásme. V druhej vekovej kategórii sa predstavila Karin Mušinská (6.B), ktorá si za svoj spevácky prednes vyslúžila striebro. V každoročne silnej konkurencii najskúsenejších spevákov si umiestnenie v bronzovom pásme vyspievala Dorota Jusková (8.A). Dvadsaťpäť súťažiacich, spievajúcich na Božiu slávu, poslalo svoj hudobný pozdrav pápežovi Františkovi. Spolu so záverečnou spoločnou fotkou mu bude osobne odovzdaný počas návštevy slovenských biskupov vo Vatikáne v júni tohto roka. Oceneným speváčkam blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Modlitbový deň detí a mládeže

      Aj naša škola sa dňa 13. mája 2024 pripojila k iniciatíve Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. V deň 107. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime sme sa aj my zjednotili v modlitbe posvätného ruženca a prosili o pokoj vo svojich srdciach, rodinách, spoločenstvách a na celom svete. Reagovali sme na posolstvo Svätého Otca, ktoré adresoval deťom: „Aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom. Napĺňa naše srdce svetlom a teplom a pomáha nám robiť všetko s dôverou a pokojom.“ Táto výzva pápeža Františka nás ešte viac upevnila v rozhodnutí naďalej povzbudzovať deti a mládež k modlitbe zvlášť v tomto roku modlitby.

     • Naši žiaci v top 5

      Našu školu i farnosť reprezentovalo dňa 16.4.2024 na diecéznom kole Biblickej olympiády v Košiciach trojčlenné družstvo žiačok Karin Mušinská (6.B), Sofia Štofaníková (9.A) a Simona Uličná (9.A). V šiestich súťažných disciplínach boli preverené ich vedomosti formou klasického testu, formuláciou posolstva biblického textu, zo znalostí biblickej geografie či prezentáciou vybraného úryvku formou scénky. Spomedzi osemnásť zúčastnených družstiev obsadila trojica našich žiačok cenné 5. miesto.

     • Ďakujeme

      Dnes sme do školy dostali krásny darček a list s poďakovaním, s ktorými sa chceme s Vami podeliť. Ďakujeme za dar a krásne slová.

     • Postup do diecézneho kola

      Na dekanátnom kole Biblickej olympiády sa dňa 21. marca 2024 v Lipanoch stretli trojice najlepších žiakov reprezentujúce svoju školu i farnosť. Zúčastnila sa aj naša CZŠ sv. Jána Krstiteľa v zastúpení žiačok Karin Mušinská (6.B), Sofia Štofaníková (9.A) a Simona Uličná (9.A). Počas piatich súťažných kôl mali možnosť preukázať zvládnutie lektúry biblických kníh Genezis, Daniel, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Spomedzi všetkých zúčastnených sa nášmu trojčlennému družstvu podarilo získať najvyšší počet bodov a vďaka tomu aj postup do diecézneho kola. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa síl k usilovnej príprave.

   • 2018/2019

   • Krajské kolo

    • Martin Ďuran
    • 1.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajské kolo
    • Nemecký jazyk
    • Čítať viac
   • Okresné kolo

    • Terézia Slaninková
    • 2.miesto
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Okresné kolo
    • Slovenský jazyk a literatúra
    • Čítať viac
    • Terézia Slaninková
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Terézia Tarbajová
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Milada Režová
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Terézia Tarbajová
    • 2.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Čítať viac
    • Alžbeta Semanová
    • 4.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Čítať viac
   • 2017/2018

   • Celoštátne kolo

    • Andrea Ďuranová
    • 6.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Celoštátne kolo
    • Nemecký jazyk
    • Čítať viac
   • Krajské kolo

    • Štefan Jaklovský
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Terézia Tarbajová
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
  • Zvonenia

   Streda 24. 7. 2024
  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie