• Microsoft Showcase School

    • Stali sme sa lídrom inovácií a digitálnej transformácie medzi slovenskými školami. Sme jednou zo šiestich slovenských škôl, ktoré v tomto školskom roku získali titul Microsoft Showcase School .
    • Vitajte na stránkach našej školy

    • Už viac ako 30 rokov pomáhame deťom spoznávať múdrosť ukrytú v poriadku sveta i v bohatstve Božieho zjavenia.
    • Spoločenstvo

    • Chceme, aby sa v našej škole každý cítil dobre, aby sme boli ako rodina.
    • KAPLNKA

    • Srdce našej školy, kde sa stretávame s naším Bohom.
    • VZDELANIE

    • Pomáhame deťom poznávať svet Rozumom a srdcom
    • FORMÁCIA

    • Rozvíjame u detí náboženské poznanie a pomáhame im rásť po osobnostnej i ľudskej stránke.
    • TECHNOLÓGIE

    • Vo výučbe využívame moderné informačné technológie a školský informačný systém EduPage.
    • STAROSTLIVOSŤ

    • Deti majú možnosť stravovania v školskej jedálni a v školskom klube detí je o nich postarané denne od 6:30 do 16:30.
    • VOĽNÝ ČAS

    • Svoje talenty môžu deti rozvíjať pri speve, tanci, športe, robotike, v štúdiu cudzích jazykov a tiež pri práci s rôznymi materiálmi vo svojom voľnom čase v rôznych záujmových krúžkoch.
     • Pieseň pre Svätého Otca

      Po trojročnej prestávke sa 24. mája 2023 uskutočnil jubilejný 25. ročník speváckej súťaže Pieseň pre Svätého Otca. Prehliadky kresťanských piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Na svoje premiérové vystúpenie bude s radosťou spomínať Dorota Jusková (7.A), ktorá za prednes skladby Až do konca dní bola vo svojej kategórii ocenená zlatým pásmom. V konkurencii najskúsenejších spevákov si Tamara Tokárová (8.B) vybojovala umiestnenie v bronzovom pásme. Bronz si vyslúžili aj dievčatá Nela Krausová (6.B) a Dorota Jusková (7.A) za dvojhlasný prednes piesne v kategórii duet. Oceneným speváčkam blahoželáme a ďakujeme za účasť.

     • Osvienčim 2023

      Po štyroch hodinách plných smiechu i únavy sme konečne dorazili do Osvienčimu. Väčšina z nás cestu autobusom prespala, iní zas pozerali do mobilov a rozmýšľali nad tým, kto im odpíše ako prvý. Moje myšlienky zamestnával strach a neistota ztoho, ako to tam bude vyzerať. Keď som o Osvienčime pozeral dokument v televízii, zdalo sa mi to zaujímavé, nodával som si otázku, prečo sa to dialo. Keď sme sa pomaly približovali k prvému táboru, zalial ma stres astrach. Pozeral som na mohutné betónové múry a vravel som si, čo za hrozné veci sa tu museli diať.

     • Biologická olympiáda

      V Lipanoch sa 20. apríla 2023 uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády - kategória D. Náš žiak František Novotný (6.B) zaznamenal pekný úspech. V konkurencii šestnástich účastníkov z okresu Sabinov sa umiestnil na 4. mieste s jednobodovým odstupom od druhého a zároveň tretieho miesta. Úspešnou riešiteľkou bola aj žiačka Kristína Vaľková (7.A). Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa nadšenia z objavovania diel Stvoriteľa.

     • Deň elegancie

      Chceli by ste vedieť, čo sme 27. apríla 2023 v našej škole zažili? Mali sme Deň elegancie. Boli sme pozvaní žiakmi 8. ročníka a museli sme sa ELEGANTNE obliecť. Celé to pripravili a zrealizovali ôsmaci ako jeden tím. Bolo to naozaj SUPER!!! Videli sme vynikajúcu MÓDNU PREHLIADKU historických odevov, počas súťažných aktivít sme zažili veľa zábavy a dozvedeli sme sa aj niečo nové (napr. o pravidlách správneho stolovania). najšikovnejší z nás boli odmenení sladkým prekvapím. Dokonca sme si zvolili Kráľovnú (Miss) a Kráľa (Mister) Dňa elegancie 2023. Čerešničkou na torte bol BELGICKÝ TANEC, ktorý sme sa naučili tancovať. A to bol zážitok!!! Ďakujeme Vám, ôsmaci, za vašu námahu a vynaložené úsilie. Aj vďaka Vám sme sa v našej škole opäť nenudili!!!

     • Aký bol náš DOD

      Počas nášho DOD 15.apríla 2023 sme prežili požehnaný čas v spoločenstve žiakov, rodičov, zamestnancov a priateľov školy. Veľká vďaka patrí učiteľom, ktorí pripravili zaujímavé stanovištia, našim šikovným žiakom za obetavosť pri plnení náročného programu a v neposlednom rade aj vám milí naši rodičia za vašu hojnú účasť a bohaté občerstvenie. DOD nám ukázal, že v jednote s našim zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom Kristom tvoríme nádherné spoločenstvo. Nech nás náš nebeský Otec naďalej sprevádza svojim požehnaním. A aké to bolo, môžete si pripomenúť prostredníctvom videoprezentácie a fotografií..

     • Diecézne kolo Biblickej olympiády

      Na sviatok sv. Marka, 25. apríla 2023, sa traja žiaci našej školy K. Mušinská (5.B), S. Uličná a M. Komišak (8.A) zúčastnili diecézneho kola biblickej olympiády v Košiciach. Najťažšou súťažnou disciplínou bola audio ukážka, po vypočutí ktorej malo trojčlenné družstvo identifikovať nesprávne tvrdenia a opraviť ich. Najpútavejšou bola scénka. Úlohou súťažiacich bolo nahrať krátke video zodpovedajúce prísnym kritériám. V deň konania olympiády si mali možnosť všetci pozrieť súťažné videá. S hrdosťou môžeme tvrdiť, že naša scénka zaznamenala v publiku pozitívny ohlas a vyvolala úsmev na tvári. Podľa slov poroty vyžadovala aj značnú fyzickú aktivitu, za čo bola adekvátne ocenená bodmi. Napokon, posúďte sami kliknutím na odkaz: https://1drv.ms/v/s!AlavBa8raCNCguU5fppvjbAUwrzz2A?e=WN0kBj

     • Výnosy našich zbierok

      V pôstnom období sme sa zapojili do zbierok na pomoc ľuďom v krajinách tretieho sveta. Podporili sme zbierku Tehlička, ktorá pomáha rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie v novom saleziánskom stredisku v angolskom meste Huambo. V tejto zbierke sme vyzbierali 280,16 €. Ďalšou zbierkou bola pôstna výzva s Mary´s Meals, počas ktorej sme tým, čo sme si odopreli cez pôst, pomohli nasýtiť deti žijúce v chudobe. Tu sme vyzbierali 262,35 (jedlo pre 12 detí na celý rok). Všetkým darcom ĎAKUJEME !

     • Literárna streda

      Každá streda počas školského roka je v našej škole farebne alebo tématicky ladená. Jednou z nich bola aj streda 15.marca 2023. Táto bola trošku špeciálna, lebo bola zameraná na literatúru. Mnohí z nás, žiakov i učiteľov, si vybrali svojho obľúbeného spisovateľa alebo svoju literárnu postavu. Na škole ste tak v tento deň mohli stretnúť Malého princa i vílu Amálku, Šmolkov i Annu zo Zeleného domu. Boli tu Popoluška a Mickey Mouse, Rómeo a Júlia a ďalšie literárne postavičky. Navštívil nás dokonca aj náš slávny slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav. Čo poviete? Podarilo sa nám im aspoň trochu vizuálne podobať?

     • Naši biblisti opäť zažili chuť víťazstva

      Po pandemickom období sa dňa 28. marca 2023 opäť uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády prezenčnou formou. Pozostávalo z piatich súťažných kôl tak, ako to bolo zvykom, tak, ako to žiaden z prítomných súťažiacich ešte nezažil. Pre všetkých bola spolupráca v trojčlenných družstvách premiérou. V znamení hesla tohtoročnej olympiády, ani našej trojici súťažiacich v zložení Karin Mušinská (5.B), Simona Uličná a Maxim Komišak (8.A), nechýbala odvaha a dôvera v Boha, s ktorou sa podľa vzoru Nehemiáša, Judity, Ester a apoštola Petra odhodlali zdolávať prekážky. Naši biblisti venovali svojim vyučujúcim krásny darček ku Dňu učiteľov. Ešte väčšiu radosť urobili sebe, no tú najväčšiu zásluhu na ich úspechu má nebeský Otec, ktorý ich zodpovednú prípravu odmenil presvedčivým víťazstvom a postupom do diecézneho kola v Košiciach.

     • Informácie k "obedom zadarmo" od 01.05.2023

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

     • Šach na našej škole

      V rámci záujmových útvarov ponúka CVČ pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove aj šachový krúžok, ktorý zároveň pôsobí aj ako šachový klub - Šachová akadémia Pešiaci Sabinov.

      Približne 15 žiakov/členov sa pravidelne zúčastňuje rôznych školských, ale aj GPX turnajov (Grand Prix mládeže Slovenska) pre deti do 14 rokov. To, že sa nám pomerne dobre darí svedčí aj množstvo ocenení a víťazstiev v jednotlivých kategóriách. Nakoľko je ich v tejto sezóne už naozaj dosť, zhrnul by som ich do niekoľkých číselných údajov.

   • 2018/2019

   • Krajské kolo

    • Martin Ďuran
    • 1.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Krajské kolo
    • Nemecký jazyk
    • Čítať viac
   • Okresné kolo

    • Terézia Slaninková
    • 2.miesto
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Okresné kolo
    • Slovenský jazyk a literatúra
    • Čítať viac
    • Terézia Slaninková
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Terézia Tarbajová
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Milada Režová
    • 2.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Terézia Tarbajová
    • 2.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Čítať viac
    • Alžbeta Semanová
    • 4.miesto
    • Biologická olympiáda
    • Okresné kolo
    • Biológia
    • Čítať viac
   • 2017/2018

   • Celoštátne kolo

    • Andrea Ďuranová
    • 6.miesto
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
    • Celoštátne kolo
    • Nemecký jazyk
    • Čítať viac
   • Krajské kolo

    • Štefan Jaklovský
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
    • Terézia Tarbajová
    • 3.miesto
    • Biblická olympiáda
    • Krajské kolo
    • Katolícke náboženstvo
    • Čítať viac
  • Zvonenia

   Utorok 30. 5. 2023
  •  

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje