• Biblická súťaž
    • Biblická súťaž

    • 04.04.2014 08:57
    • Dňa 8. júna 1996 sa dievčatá Lucia Goliášová, Zuzana Varzalová a Zdenka Lukačíková žiačky 7.A triedy, zúčastnili diecézneho kola Biblickej súťaže, ktorú organizovalo oslavné katechetické stredisko a Centrum voľného času v Bardejove. 
    • viac
    • Pytagoriáda
    • Pytagoriáda

    • 04.04.2014 08:53
    • Matematické a fyzikálne olympiády stávajú sa populárnymi aj medzi žiakmi našej školy.
     Do matematickej zapojilo sa 19 žiakov. 
    • viac
    • Úspechy našich žiakov ...

    • 04.04.2014 08:47
    • V literárnej súťaži Nová šanca žiačka Zuzana Grešová získala I. miesto.
     Do 4. ročníka súťaže – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, poriadanej MŠ, MK, MS, ML, SSP, ŠPÚ, JÚ Ľ.Štúra SAV sa z našej školy zapojili 5 žiaci, a to Mária Jurková 7.B, Juraj Vrábel 7.B, Veronika Goliášová 5.B, Marek Greš 4.B a Lucia Jurková 5.B. ....
    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 04.04.2014 08:42
    • V tomto šk. roku sme sa úspešne zapojili do súťaží.
     30. januára 1996 prebehlo školské kolo. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov. Piati žiaci postúpili do obvodového kola a získali pekné miesta.
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie