• Duchovná obnova
    • Duchovná obnova

    • 04.04.2014 09:27
    • V rámci duchovnej prípravy na nový školský rok 1996/1997 učitelia sa zúčastnili 3. dňovej duchovnej obnovy v rekreačnom stredisku Buče – Renčišov.
     Duchovnú obnovu viedol jezuita pater J. Osvald. Konala sa v dňoch 29.-30. Augusta 1996.
    • viac
    • Hurá prázdniny ...
    • Hurá prázdniny ...

    • 04.04.2014 09:15
    • V uplynulom školskom roku navštevovalo školu      žiakov. Žiaci boli rozdelení do 17 tried a dvoch odd. Školského klubu detí. Vyučovalo sa v troch variantoch. zameranie na výučbu cudzích jazykov a matematiky. Deti mali možnosť využívať počítačovú tech., pracovať s projektom Lego Dacta, venovať sa rôznym záujmovým činnostiam. 
    • viac
    • Stretnutie pedagogických pracovníkov

    • 04.04.2014 09:12
    • 20. mája sa v priestoroch školy uskutočnilo stretnutie všetkých pedagogických pracovníkov cirkevných škôl Košickej arcidiecézy – CELODIECÉZNY METODICKÝ DEŇ.
     Koná sa každoročne – na inej cirkevnej škole. Stretnutie začalo o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v sabinovskom farskom kostole, kde sa prihovoril otec arcibiskup A. Tkáč a riaditeľ arcibiskupského šk. úradu p. Macák. ktorý všetkým zaželal tvorivú podnetnú a obohacujúcu pracovnú atmosféru.
    • viac
    • "Viete, že ... ?"
    • "Viete, že ... ?"

    • 04.04.2014 09:11
    • Z ďalekého Tokia priputovala do CZŠ sv. Jána Krstiteľa bronzová medaila a diplom z THE 26th INTERNATIONAL CHILDREN’S ART EXHIBITION.
     Za prácu „PRIATEĽKY“ ju získala žiačka 7. ročníka Lucia Červeňáková 
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie