• Zoznam pracovníkov

   • 04.04.2014 09:25
   • Zoznam pracovníkov k 1. septembru 1996.
   • Mgr. Peter Hužvár                              - riaditeľ školy

    Mgr. Eva Novotná                             - pedagogická zástupkyňa riaditeľa školy

    Ing. Jozef Kovalík                             - ekonóm/katechéta

    Mgr. Jozefa Dubská                          - učiteľka, výchovná poradkyňa

    Mgr. Mária Lukáčová                       - učiteľka – 1.A

    Mgr. Silvia Urdzíková                       - učiteľka – 1.B (1.-4./sp Hv)

    Anna Falatová                                   - učiteľka – 2.A  (1.-4.)

    RNDr. Helena Mlynarčíková          - učiteľka – 2.B (Ch)

    PaedDr. Daniela Lešová                   - učiteľka – 3.A (Z.-Rj)

    Mgr. Mária Solárová                         - učiteľka – 3.B (1.-4./šp. Zt)

    Mgr. Rudolf Sladkovský                  - učiteľ – 4.A (1.-4.)

    Mgr. Zuzana Summerová                                - učiteľka – 4.B (1.-4./šp. Zt)

    Mgr. Adrián Šurín                              - učiteľ – 5.A (Tv-Ou)

    Mgr. Mária Boriščáková                  - učiteľka – 5.B (Sj-D)

    Ing. Ľudmila Hrehorčáková            - učiteľka – 6.B (P-Ch)

    Mgr. Eva Antolová                            - učiteľka – 7.A (Sj-D)

    Mgr. Terézia Vráblová                      - učiteľka – 7.B (Sj-Aj)

    Mgr. Anna Gallovičová                    - učiteľka – 8.A (M-Zt)

    Jozef Rodziňák                                  - učiteľ – 8.B (M-F)

    Ing. Mária Palenčárová                    - katechétka

    Antónia Vojtková                              - učiteľka (Vv)

    Eva Matušíková                                                - vychovávateľka ŠK

    Daniela Kolarčíková                         - vychovávateľka ŠK

    Jaroslav Naščák                                 - externý učiteľ

    Mgr. Valéria Sopčáková                   - externá učiteľka

    Mgr. Mária Feniková                        - externá učiteľka

    Helena Andreanská                           - externá učiteľka

    Slávka Kovalíková                           - externá učiteľka

    Mgr. Peter Poráč                                 - učiteľ ZVD

    Mgr. Františka Sladkovská              - učiteľka DMD

    Mgr. Mária Janečková                      - učiteľka DMD

    Viktória Hanušínová                        - hospodár. pracovník

    Dušan Cuker                                       - kurič, údržbár

    Peter Smetanka                                  - školník

    Anna Peregrínová                              - upratovačka

    Jozefína Vranková                            - upratovačka

    Miroslava Radačovská                    - upratovačka

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie