• Stretnutie pedagogických pracovníkov

   • 04.04.2014 09:12
   • 20. mája sa v priestoroch školy uskutočnilo stretnutie všetkých pedagogických pracovníkov cirkevných škôl Košickej arcidiecézy – CELODIECÉZNY METODICKÝ DEŇ.
    Koná sa každoročne – na inej cirkevnej škole. Stretnutie začalo o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v sabinovskom farskom kostole, kde sa prihovoril otec arcibiskup A. Tkáč a riaditeľ arcibiskupského šk. úradu p. Macák. ktorý všetkým zaželal tvorivú podnetnú a obohacujúcu pracovnú atmosféru.
   • Po sv. omši sme sa presunuli do priestorov školy. Po malom občerstvení, ktoré sme pripravili naším kolegom, nasledovala práca v jednotlivých predmetových sekciách – sekcia SJ, sekcia 1.-2. roč., sekcia 3.-4. roč., sekcia M, sekcia prírodovedných predmetov, sekcia Vv, Tv, Hv, náboženstva ...

    Účastníci získali nové vedomosti, praktické zručnosti, dohodli sa na ďalšej spolupráci medzi školami. Odborní lektori prednášali o nových pedagogických skúsenostiach.

    Zasadnutie skončilo prijatím záverečných opatrení spoločným obedom, po ktorom sa zúčastnení rozišli.

    TVORIVÉHO DUCHA DAJ NÁM, Ó, PANE

                                                                                  Mgr. Eva Antolová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie