• Hurá prázdniny ...
   • Hurá prázdniny ...

   • 04.04.2014 09:15
   • V uplynulom školskom roku navštevovalo školu      žiakov. Žiaci boli rozdelení do 17 tried a dvoch odd. Školského klubu detí. Vyučovalo sa v troch variantoch. zameranie na výučbu cudzích jazykov a matematiky. Deti mali možnosť využívať počítačovú tech., pracovať s projektom Lego Dacta, venovať sa rôznym záujmovým činnostiam. 
   • Veľmi dobré výsledky dosiahli vo výtvarných, športových, prírodovedných súťažiach, Mnohí žiaci sú členmi „Rytieri nepoškvrnenej“ Mariánskej družiny. Modlitbami, spevmi a dobrými skutkami prispievajú k šíreniu radostnej zvesti evanjelia.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie