• Z programu práce školy
   • Z programu práce školy

   • 04.04.2014 09:34
   • Školský rok 1996/97 na všetkých školách sa začal v pondelok 2. septembra 1996.
    Tradične začíname sv. omšou. Po presune do školskej budovy prihovoril sa p. riaditeľ P. Hužvár.
    „ Cirkevné školstvo malo v dejinách významnú úlohu. Vzdelávanie na CZŠ aj naďalej bude vychádzať z cirkevných hodnôt, no zároveň bude rešpektovať súčasnú úroveň poznania.
    Hlavným cieľom je pripravovať žiakov, aby sa vedeli orientovať vo svete, v ktorom žijú a dokázali sa sebarealizovať. 
   • Naďalej budeme vytvárať podmienky a priestor pre aktivitu žiakov, ich samostatnosť a tvorivosť. Rešpektujúc podmienky školy, požiadavky rodičov a záujmy žiakov vyučuje sa podľa dvoch učebných variant.

    Na prvom stupni variant základný a jazykový – od 3. ročníka. Na druhom stupni podľa variantu č. 3 a učebného plánu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.

    Vyučovací proces riadi efektívnejšie metódy. Vo väčšej miere využíva skupinové vyučovanie.“

    Po úvodných slovách žiakom boli predstavovaní pedagogický pracovníci a oboznámením s organizačnými pokynmi sa rozišli domov.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie