• Žiaci ...

    • 15.05.2014 09:54
    • Počas celého šk. roka žiaci aktívnou účasťou prispievajú k dôstojnému sláveniu sv. omši a modlitbe sv. ruženca (štvrtok pred vyučovaním) v šk. kaplnke a taktiež vo farskom kostole, čítanie lekcií, spevy žalmov ...)
      
    • viac
    • Vianočná akadémia
    • Vianočná akadémia

    • 15.05.2014 09:38
    • Aj my sami sme obdarovaní tým najväčším darom, aký sme mohli dostať - príchod Božieho syna medzi nás. 
      
    • viac
    • Mons. Bernard Bober

    • 15.05.2014 09:12
    • Začiatok šk. roka bol pre našu školu slávnostný.
     Už tradične začal sv. omšou vo farskom kostole. V prvých dňoch nového školského roka nás navštívil otec biskup Mons. Bernard Bober....
    • viac
    • Zamestnanci školy

    • 15.05.2014 09:06
    • Zamestnanci školy k 1.9. 2002
     Skvúca a nevädnúca múdrosť,
     ľahko ju uzrú tí,
     čo ju milujú,
     nájdu ju tí,
     čo ju hľadajú.
                             (Múd 6, 12-13)
      
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie