• "Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane."

    • 09.04.2014 09:32
    • 7. ročník súťaže, konal sa v Humennom na CZŠ sv. Cyrila a Metóda.
     Vedomostnú súťaž prezentovalo trojčlenné družstvo: Mária Horňáková, Mária Dačová, Mária Svatová – skončili na čestnom 4. mieste.
    • viac
    • Ďakovný list
    • Ďakovný list

    • 09.04.2014 09:30
    • o 9:00 hod. vernisáž "Na farebných krídlach..." v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, Hlavná 88
     o 10:00 hod. svätá omša v Uršulínskom kostole v Košiciach, Mäsiarska ul.
     o 10:45 hod. odovzdávanie morálnych ocenení žiakom a študentom v priestoroch Uršulínskeho kostola
     o 11:30 hod. Spoločenské posedenie v ŠJ pri SZŠ sv. Alžbety v Košiciach
    • viac
    • Športovci reprezentovali

    • 09.04.2014 09:23
    • Streľba zo vzduchovky: 2.miesto   - Jana Župová
                                                                    Veronika Molčanová
                                                                    Ivana Lániková
                                                                    Rasťo Ceperko
                                                                    Ľubo Ligdaj
                                                                    Lukáš Hanušin
    • viac
    • Účasť vo výtvarných súťažiach
    • Účasť vo výtvarných súťažiach

    • 09.04.2014 09:22
    • The International child Art museum in Vartry – Sweden
                     Téma: Človek a kôň – účasť 20 prác
                                    Diplom a poďakovanie  pre kolektív
     Fondation for globoal place and environment (FGPE) Tokyo – Japan
                     Dominika Štofaniková – ocenená za 5. miesto (Diplom+ vecné ceny)
      
    • viac