• Vianočný pozdrav

    • 26.06.2014 08:52
    • 22.12.2010
     Za noci chladnej, keď Betlehem spal,
     ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval:
     „Sláva na výsostiach Bohu.
     Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.”
     V maštaľke biednej na slame leží,
     je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš.
     Božia láska ho znížila z nebies do jasiel’,
     aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel.
     Všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy prajeme požehnané Vianoce a milostivý rok 2011.
      
    • viac
    • Noc čítania Biblie

    • 26.06.2014 08:51
    • Piatkova noc 10.12.2010 bola trochu nezvyčajná, pretože škola ožila...
     Ožila malými, mladými i starými, slovom všetkými, ktorí sa chceli začítať do Knihy kníh. V rámci celoslovenského projektu Noc čítania Biblie sme sa zamýšľali nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka – veriaceho aj neveriaceho, spoločné uvažovali nad stálou aktuálnosťou biblických právd. Odkrývali sme biblické obrazy a symboly, ponárali sa do textov Biblie v rozmanitosti jej literárnych žánrov. Za biblickým príbehom sme sa snažili odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého jedného z nás...
    • viac
    • Futbalový turnaj

    • 26.06.2014 08:50
    • 9.12.2010
     čo? Predvianočný futbalový turnaj
     Kde? telocvičňa
     Kedy? 13. 12. 2010 /pondelok/
     O koľkej? 13:30 hod.
     Kto?  žiaci 1. stupňa
     Prihláste sa u p. učiteľky  Očipovej do 10. 12. 2010  dopoludnia.
    • viac
    • Ohliadnutie za Mikulašským turnajom

    • 26.06.2014 08:49
    • Výzva na Mikulášsky turnaj našla odozvu. Prísna rozhodcovská porota :-))odkontrolovala podmienku účasti na mikulášskom turnaji učiteľov a žiakov našej školy - športovú výstroj tak zdobili červené tričká, červené šály i mikulášske čiapky. V súboji si svoje sily zmerali 4 družstvá. Víťazom turnaja sa stalo družstvo deviatakov. Srdečne blahoželáme... Učitelia sa za svoj výkon tiež hanbiť nemuseli. S úžasom pozorovali výkon mladších protihráčov  žiakov 4. a 5. ročníkov i dvoch najmladších účastníkov turnaja – Patrika Gargalíka a Števka Jaklovského.
     Obdarovaní skandovaním, smiechom, radosťou z hry i sladkou odmenou sme si aj takto pripomenuli sviatok svätého Mikuláša.
      
    • viac
    • Sústredenie nášho zboru Cantabile

    • 26.06.2014 08:48
    • V dňoch 25.11 - 27.11.2010 sa uskutočnilo sústredenie nášho zboru vo Veľkom Šariši. Na sústredení sme sa pripravovali na vianočný koncert, kde budeme vystupovať po boku Petra Lipu. Po ubytovaní na fare sme sa zoznámili so starými a novými členmi zboru a rozdelili sme sa do skupín. Potom sme sa vybrali na večernú svätú omšu. Po omši na nás čakal večerný zábavný program. Po večernej modlitbe sme mohli s pokojom a úsmevom ľahnúť do spacákov...
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie