• Darovanie krvi

    • 26.06.2014 08:38
    • 7.10.2010
     Ako sme Vás už informovali, medzinárodný projekt FLL (First Lego League)súvisel aj s našim výskumom počas Dňa srdca. Teraz by sme Vás chceli poprosiť o pomoc nielen pre nás v našom projekte, ale hlavne pre ľudí, ktorým Vaša nezištná pomoc môže zachrániť život. Mohli by ste darovať kúsok seba vo forme 450 ml krvi a týmto činom rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu tak život. Veď v každom z nás prúdi táto nenahraditeľná a tak vzácna tekutina.
     Ak by ste boli ochotní pomôcť a darovali by ste krv, prosili by sme Vás o kópiu darcovského preukazu, ktorým by ste pomohli aj nám pri našom projekte. Kópiu s dátumom darovania nám môžete poslať e-mailom na adresu: czssb@nextra.sk alebo  priniesť na skopírovanie k nám na školu. ďakujeme.
     Za tím FLL na CZŠ Eva Homzová
    • viac
    • Deň srdca

    • 26.06.2014 08:37
    • 28.9.2010
     Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zapojili do medzinárodného projektu FLL- First Lego League (prvá lego-liga). Témou tohto ročníka je "BODY FORWARD" - "TELO VPRED".  V rámci tohto projektu využili členovia tímu FLL Medzinárodný deň srdca na získanie informácií pre výskumnícku činnosť i pomoc ľuďom v našom meste. Pri sabinovskej pošte v priebehu akcie urobili žiaci pre okoloidúcich občanov vyše sto meraní krvného tlaku, ankiet a rozhovorov. Viac informácii a fotografií si pozrite v sekcii Náš live priestor.
      
    • viac
    • Upozornenie k dobíjaniu kariet BREJKY

    • 26.06.2014 08:36
    • 17.9.2010
     Upozorňujeme rodičov, že pri dobíjaní čipových kariet úhradou cez poštu alebo internetbanking je nutné správne vyplniť VARIABILNÝ SYMBOL, ktorým je čÍSLO KARTY.
     V prípade, že pri platbe ste neuviedli správny variabilný symbol, platba nebola na kartu pripísaná!!!
    • viac
    • Máme duchovného správcu

    • 26.06.2014 08:34
    • 14.9.2010
     Pre našu školu bol od 1.júla 2010 menovaný otcom arcibiskupom duchovný správca. Stal sa ním Milan Supek. Jeho úlohou bude moderovať duchovno-formačný program pre žiakov, učiteľov, zamestnancov aj rodičov našej školy. Tento program budú tvoriť duchovné obnovy pre učiteľov i zamestnancov školy, víkendovky pre žiakov, duchovné stretnutia pre rodičov, kajúce pobožnosti v adventnom aj pôstnom čase a ďalšie aktivity spojené s kresťanským životom.    Chceme poďakovať bývalému otcovi arcibiskupovi Alojzovi Tkáčovi, že sa aj takýmto spôsobom postaral o našu školu.
      
    • viac
    • Mliečny program na škole - BREJKY

    • 26.06.2014 08:33
    • 9.9.2010
     Aj v tomto šk.roku si môžu žiaci na našej škole obohatiť "desiatový jedálniček" o mliečne výrobky od firmy RAJO (obľúbené BREJKY).      Každý žiak si môže bezplatne v kancelárii školy vyzdvihnúť čipovú kartu s návodom na jej dobíjanie. Rodičia potom následne podľa vlastného uváženia dobíjajú túto kartu kreditom v ľubovoľnej výške buď úhradou cez internet alebo poštovou poukážkou. Dôležité je uviesť správny VARIABILNÝ SYMBOL, ktorým je ČÍSLO KARTY!!!   
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie