• Upozornenie k dobíjaniu kariet BREJKY

   • 26.06.2014 08:36
   • 17.9.2010
    Upozorňujeme rodičov, že pri dobíjaní čipových kariet úhradou cez poštu alebo internetbanking je nutné správne vyplniť VARIABILNÝ SYMBOL, ktorým je čÍSLO KARTY.
    V prípade, že pri platbe ste neuviedli správny variabilný symbol, platba nebola na kartu pripísaná!!!
   • V tomto prípade treba napísať na e-mailovu adresu karty@rajo.sk správu asi v takomto znení:

     Ak ste posielali úhradu šekom:

    Na Váš účet číslo 2626179208/1100 som dňa ...... uhradil poštovou poukážkou (Odosielateľ:uviesť meno podľa poukážky) čiastku ...... €. Prosím Vás o pripísanie tejto sumy na kartu číslo ......(pozn.uvedie sa číslo čipovej karty Vášho dieťaťa)

    Ak ste posielali úhradu cez internet:

    Na Váš účet číslo 2626179208/1100 som dňa ...... uhradil z môjho účtu číslo .............. čiastku ......€. Prosím Vás o pripísanie tejto sumy na kartu číslo ......(pozn.uvedie sa číslo čipovej karty Vášho dieťaťa) 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie