• Školská kaplnka
    • Školská kaplnka

    • 25.11.2013 10:27
    • Kaplnka CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove bola slávnostne požehnaná košickým pomocným biskupom Bernardom Boberom 4.októbra 2001. Naplnila sa tak túžba mnohých z nás. Boh prebýva medzi nami. A nezostáva sám. Cez deň k nemu prichádzajú žiaci, zamestnanci i rodičia a skladajú mu svoje radosti, starosti i nádeje.  Na sv.omše prichádza okrem nich veľkom počte aj verejnosť.


    • viac
    • Šk.kaplán v rokoch 2008-2011 - Mgr.Milan Supek
    • Šk.kaplán v rokoch 2008-2011 - Mgr.Milan Supek

    • 11.09.2014 17:50
    •      Cirkev už niekoľko desaťročí hľadá spôsoby, ako napomáhať rodičom pri plnení úlohy odovzdávania viery svojim deťom.  Zaviazali sa k tomu, keď žiadali krst pre svoje dieťa. Že je to v dnešnej dobe ťažká úloha, je myslím celkom zrejmé. Preto Cirkev napomáha rodičom plniť si túto úlohu.Najvlastnejším spôsobom, ako Cirkev spolupracuje v tomto neľahkom diele je katolícka škola.
          Pravé opodstatnenie katolíckej školy spočíva vo vlastnom misijnom diele Cirkvi. V prostredí katolíckej školy sa totiž spája viera, kultúra a život.
    • viac
    • Šk.kaplán v rokoch 2011-2014 - Mgr.Marek Veľas
    • Šk.kaplán v rokoch 2011-2014 - Mgr.Marek Veľas

    • 11.09.2014 13:59
    • Začiatok školského roka 2011/2012 bol začiatkom nielen pre našich žiakov, ale bol aj novým začiatkom pre nášho p.kaplána Mareka Veľasa, ktorý začal svoje pôsobenie u nás v úlohe školského kaplána.

     No a čo nám o sebe prezradil?
    • viac
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie