• Projekt Zaostri na školu!
   • Projekt Zaostri na školu!

   • 25.11.2013 12:59
   •      Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave ponúklo v roku 2012 školám na Slovensku projekt Zaostri na školu! Jeho zámerom bolo upevniť a prehĺbiť vzťah žiakov k vlastnej škole a k miestu, v ktorom žijú, na dobových fotografiách sledovať premeny verejných priestorov, okolia školy, školských budov aj školských interiérov, získať pre múzeum fotografie školských budov a školských interiérov a pomocou nich vytvoriť elektronickú mapu historických školských budov...
   •          Jednou zo zapojených škôl bola aj naša CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktorá sídli v pôvodnej budove Jedenásťročnej strednej školy v Sabinove. Jej súťažný tím SabKo v zložení Zuzana Kovalíková, Agáta Kandráčová, Jana Bujňáková a Barbora Pružinská pod vedením Ing.Mgr.Jozefa Kovalíka hľadal a spracovával dobové fotografie školy. Aj vďaka nim a všetkým ochotným vlastníkom snímkov si môžete získané fotografie pozerať na našom školskom webe.

   • Naspäť na zoznam článkov