• Zo zriaďovacej listiny ŠKD
   • Zo zriaďovacej listiny ŠKD

   • 27.02.2018 09:31
   • Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
    Dátum zriadenia: 31.december 2003
    Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
    Predmet činnosti: Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie a činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru počas školského roka a školských prázdnin.
   • Naspäť na zoznam článkov