• Duchovné cvičenie

   • 03.04.2014 10:48
   • Letné prázdniny sa schýlili ku koncu, keď sa väčšina učiteľov zboru CZŠ vybrala naplniť svoje Svätým. 
   • Modlitbami, rozhovormi, sv. omšami za spoluúčasti duchovného otca vdp. Urbanca, snažili sme sa spoločne priblížiť k Bohu a jeho zámerom v každej životnej situácií, no hlavne v našom cir. učiteľskom povolaní.

    „Pôsobením Svätého Ducha dáva človeku schopnosť robiť čo je dobré, šľachetné a pekné, čo sa Bohu páči a zhoduje sa s jeho vôľou. Darom nového života nás Ježiš robí účastným jeho lásky a vedie nás v Duchu k Otcovi.“  (VS 118)

    Obohatení slovom, uverme a sami žime tento nový život, sprostredkúvajme ho svojim deťom slovom i príkladom a nebudeme sa musieť báť o ovocie našej výchovy.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Andrea Lacková 051/4521 639 lackova.a(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie