• Zoznam pracovníkov školy.

   • 04.04.2014 08:11
   • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1995.
   • Mgr. Peter Hužvár                              - riaditeľ školy

    Mgr. Eva Novotná                             - zástupkyňa riaditeľa

    Mgr. Eva Antolová                            - tr. uč. 4.B

    Mgr. Mária Boriščáková                  - tr. uč. 8.A

    Mgr. Jozefina Dubská                       - vých. poradca

            Anna Antolová                           - tr. uč. 1.A

    Mgr. Anna Galovičová                     - tr. uč. 7.A

    Mgr. Ľudmila Hrehorčáková           - tr. uč. 5.B

    PaedDr. Daniela Leššová                 - tr. uč. 2.A

    RNDr. Helena Mlynarčíková          - tr. uč. 3.C

    Ing. Mária Palenčárová                    - katechétka

    Mgr. Peter Poráč                                 - tr. uč. 4.A

    Mgr. Mária Solárová                         - tr. uč. 2.B

    Mgr. Valéria Sopčáková                   - tr. uč. 8.B

    Mgr. Zuzana Summerová                                - tr. uč. 3.B

    Mgr. Miroslav Tutoky                       - učiteľ

    Ing. Jozef Kovalík                             - ekonóm, katechéta

    Mgr. Terézia Vráblová                      - tr. uč. 6.B

    Mgr. Katarína Žembová                  - tr. uč.

            Antónia Vojtková                      - učiteľka

    Mgr. Rudolf Sladkovský                  - tr. uč. 3.A

    Mgr. Adrián Šurín                              - tr. uč. 6.A

    Ing. Ľudmila Solárová                      - tr. uč.

    Silvia Urdzíková                               - tr. uč. 1.B

    Eva Matúšíková                                - vychovávateľka

    Valéria Malcovská                            - vychovávateľka

    Viktória Hanušínová                        - hosp. pracovník

    Dušan Cuker                                       - kurič, údržbár

    Milan Jurko                                         - školník

    Emil Miščík                                         - kurič

    Jozefína Vranková                            - upratovačka

    Anna Peregrínová                              - upratovačka

    Miloslava Radačovská                     - upratovačka 

   • Naspäť na zoznam článkov