• Vo víre súťaží

   • 04.04.2014 10:59
   • Škola v šk. roku 1997/1998 poskytla deťom mnoho príležitosti na realizáciu ich záľub a záujmov v rôznych krúžkoch a nepovinných vyučovacích predmetoch.
    V súťažiach, olympiádach, a športových zápoleniach si mohli zručnosti a vedomosti overiť nie len na úrovni školy, mesta ale aj okresu a kraja.
   • Všetci, ktorí sa podieľali na úspešnej reprezentácií školy, boli slávnostne odmenený na kultúrnom podujatí, ktoré sa konalo 21. mája 1998 pri príležitosti Celosvetového dňa katolíckych škôl, a na úspechu svojich sa mohli „live“ kochať aj ich rodičia, ktorí v tento deň mali príležitosť tiež vniknúť do tajov školy, pozrieť si jej priestory a zúčastniť sa programu, pripraveného pedagógmi a žiakmi.

    Večerné spoločenské stretnutie rodičov a učiteľov školy uzatvorilo slávnostný deň, na ktorého organizátorsky sa podieľali aj členovia rodičovskej rady.

     

   • Naspäť na zoznam článkov