• Dušičková oktáva

   • 04.04.2014 11:30
   • Dušičky- čas spomienok a návratov.
    Každý rok v novembri prichádza takáto na dotyk mocná chvíľa. Všetci sa skláňame nad hrobmi tých, ktorí pre nás čosi znamenali. S úctou vybaľujeme svoje batôžky spomienok, ukryté kdesi v hlbokých skrýšach srdca.
   • Vypínajúci sa kríž – ten maják cintorína- a plameň sviec, znamenajúci svetlo v tme, ako by nám chceli pripomenúť, že život a smrť patria spolu, že láska na kríži dvíha nádej a tíško vyslovuje pre nás výzvu, dáva nám poverenie neustať, nesklamať. Život na tomto svete má predsa pokračovanie kdesi ďalej...

    Preto, hoci chlad s vetrom a večernou hmlou sadajú na krajinu, naše srdcia odolávajú a otvárajú sa pre pomoc neznámym.

    Dňa 10.10.1998 v Prešovskej mestskej hale sa konal Evanjelizačný seminár,, oheň “ pod heslom ,, Duch Pánov je nado mnou “. Zúčastnili sa ho deti aj mladí pedagógovia školy.

    Na škole dostali žiaci možnosť zapojiť sa do Pápežského misijného diela, ktoré modlitbami a hmotne pomáha Sv. Otcovi i všetkým misionárom.

    Podmienky:          1. Denná modlitba Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu s prosbou k sv. F. Xaverskému a Terezke Ježiškovej za misie,, Patróni misií, orodujte za nás! “

                                   2. Získať členstvo za poplatok 1,-3,- Sk na misie

                                   3. Prispieť malým darčekom.          

   • Naspäť na zoznam článkov