• Poznáte recept na šťastné Vianoce?

   • 04.04.2014 11:33
   • Na prípravu šťastných Vianoc potrebujeme 4 sviečky a 1 veniec. Sviečkami veniec doplníme a položíme zhruba na 20 dní na miesto, kde najviac času trávi rodina po hromade. Keď večer stíchne všetok zhon každodenného dňa, zapaľujeme postupne sviečku po sviečke, každú nedeľu jednu. Ich jagavé svetlo naplní dom atmosférou pokoja a pohody, čo doplníme čítaním Božieho slova či modlitbou. Postupne, keď nám sviečky dohárajú pridávame túžbu prekvapiť najbližších darčekom.
   • 24. december veniec obložíme slávnostne prestretým stolom. Radosť detí, šťastie a ligotavé svetlo sviec v ich očiach, pesničky a modlitby Ježiškovi z vďaky za prinesené darčeky sú dôkazom, že Vianoce sa nám vydarili.                                                                                              Ing. Jozef Kovalík

     

    Predvianočnú atmosféru na škole, okrem vyzdobených tried, poteší pestrí program, s ktorým žiaci tradične potešia pedagógov, spolužiakov ale aj rodičov. Do zvláštneho čara očakávania krátkou básničkou, pesničkou či koledou prispeje každá trieda. Na záver zúčastnený spoločným spevom čo vyviera z rozradostených sŕdc lúčia sa chválou Boha.

    Vianoce sú krásne a radostné. Sprevádza ich pokoj a radosť. Prajeme si ho čo v najväčšej miere po celý rok.

   • Naspäť na zoznam článkov