• Je Nemocný človek Bezmocný ?

   • 04.04.2014 11:35
   • Raz za čas postihne každého z nás, malého, dospelého či starého choroba. Aby sa chorý človek čo najskôr vyliečil, musí dodržiavať pokyny lekára. Okrem liekov potrebuje pokojné prostredie a pomocnú ruku blízkych a priateľov. Chorého máme povzbudiť, rozosmiať, dávať mu nádej na skoré uzdravenie. Keď som chorá je mi smutno a aj preto sa snažím chorobe vyhýbať.                              Hilda Gálová 5.B
   • Kým je človek zdravý, ani si neuvedomí, akú cenu má jeho život. Niektorí ľudia si ho nevážia pohŕdajú zdravým. Až príde deň, keď sa ocitnú na nemocničnom lôžku. A vtedy si spomenú na dohováranie blízkych, akú mali starosť, keď im hovorili: ,, Dávaj na seba pozor! “. Človek si uvedomí, že zdravie má väčšiu cenu ako majetky či peniaze.

    Stále by sme mali pamätať na to, že je ľahko chorobu ,, chytiť “, ale ťažšie sa jej zbaviť. Ďakujeme Bohu za zdravie!                                                                                                                                    Marek Jasenčák 8.A

   • Naspäť na zoznam článkov