• Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka
   • Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka

   • 07.04.2014 08:11
   • Gymnázium Konštantínova                                      - Vaňo
    Gymnázium sv. Moniky                                           - Dujava
    OA Sabinov                                                            - Novotná, Kolarčíková
    HA Prešov                                                              - Sekeráková, Župová
    Cirkevná zdravotná                                                  - Konečná
    SPoŠ agropodnikanie                                              - Borz, Varhoľ
    SOU – umelecký rezbár                                          - Urban
                umelecký stolár                                          - Bednár, Novotný
                umelecký keramik                                       - P. Tomaščák
    CSOU – umelecký šperkár                                       - Boháčová
    SOUP Sabinov                                                        - Fabián, Gaľa, Merva, Verešpej
    SOU drevárske                                                        - Košč
    SOU služieb                                                           - Puškášová
    SOU obchodné                                                       - Popadičová
   • 15 pedagógov ZŠ sv. Jána Krstiteľa zúčastnilo sa duchovného cvičenia v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Prešove pod Kalváriou.

    Exercície viedol páter Mydla Dufka. Meditácie (rozjímania) vzchádzajú zo Svätého písma sa postupne počas jednotlivých dní rozvíjali od otázky Kto je pre mňa Boh a kto som ja, cez myšlienku duchovnej slobody, rozlišovanie cieľov, svedomia, hriechu, cvičenia vôle, pamätí a rozumu, uvedomením si strachu z večného zatratenia, dôkladným spytovaním svedomia vedúceho k úprimnému pokániu a vďačnosti za nekonečné Božie milosrdenstvo.

    Duchovné prežívanie umocňovalo aj každodenné stretnutie na sv. omši a adorácií.

    Vďaka Ti dobrotivý Bože, že si nám doprial takéto duchovné posilnenie.

    Modlitba sv. Ignáca za veľkodušnosť:

    Večné slovo, Jednorodený Syn Boží, nauč nás pravej veľkodušnosti. Nauč nás tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ;

                                              Aby sme dávali a nepočítali,

                                              Aby sme bojovali a nedbali na rany.

                                              Aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,

                                              Aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu,

                                              ako vedomie, že sme splnili Tvoju svätú vôľu.

                                                                                                                 Mgr. Eva Antolová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie