• Zoznam pracovníkov školy

   • 07.04.2014 08:13
   • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 1999.
   • Riaditeľ školy:                    Mgr. Peter Hužvár

    Zástupca školy:                  Mgr. Eva Novotná

    Ekonóm školy:                   Ing. Jozef Kovalík

    Učitelia:                                1.A -       Mgr. Zuzana Summerová

                                   1.B -       Mgr. Peter Porač

                                   2.A -       Mgr. Mária Janečková

                                   2.B -       Mgr. Františka Sladkovská

                                   3.A -       Mgr. Miriam Matisovská

                                   3.B -       Mgr. Miriam Petková

                                   4.A -       Mgr. Mária Lukáčová

                                   4.B -               Anna Falatová

                                   5.A -       Mgr. Martina Tomečková

                                   5.B -       Ing. Mária Loučková

                                   6.A -       Mgr. Eva Antolová

                                   6.B -       Mgr. Terézia Vráblová

                                   7.A -       Mgr. Mária Boriščáková

                                   7.B -       Mgr. Anna Gallovičová

                                   8.A -       Ing. Mária Palenčárová

                                   8.B -       PaedDr. Daniela Leššová

                                   9.A -       RNDr. Helena Mlynarčíková

                                   9.B -       Mgr. Ľudmila Hrehorčáková

                                                   Jozef Rodziňák

                                                   Antónia Vojtková

    Vychovávateľky:              Eva Matušíková

                                          Daniela Kolarčíková

    Externí pracovníci:            Mgr. Jaroslav Naščák

    Školník:                             Peter Smetana

    Upratovačky:                     Anna Peregrínová

                                                   Miroslava Radačovská

                                                   Terézia Rokošná

   • Naspäť na zoznam článkov