• Život

   • 07.04.2014 08:22
   • Život je šancou, chyť ju.
    Život je krásou, obdivuj ju.
    Život je požehnaním, ochraňuj ho.
    Život je výzvou, prijmi ju.
    Život je záväzkom, vyplň ho.
    Život je cenný, dbaj oň.
    Život je bohatstvom, stráž ho.
    Život je láskou, užívaj ho.
    Život je tajomstvom, prenikni ho.
    Život je prísľubom, naplň ho.
    Život je smútkom, premôž ho.
    Život je hymnou, spievaj ju.
    Život je vojnou, vyhraj ju.
    Život je tragédiou, zmier sa s ňou.
    Život je dobrodružstvom, osmeľ sa naň.
    Život je šťastím, vydobi ho.
    Život je žitím, chráň ho.
                                                                  Matka Tereza
   • Naspäť na zoznam článkov