• Znak svätého kríža

   • 07.04.2014 08:24
   • Požehnanie je nádherný symbol, dômyselná skratka Kréda, je predovšetkým priliehavý a nevyhnutný úvod do každej ľudskej práce.
    Z nedôvery vo vlastné sily robí sa v nás dôvera v všemohúcu silu Božiu, ktorá je tak veľká že nás núti zvolať so sv. Pavlom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. “ ...
   • Boh pomôže len tam, kde sa človek namáha. Prácu, ktorá nejestvuje Boh ani nepodporí, ani nepožehná. Keď začíname dielo a kladieme pritom na seba znak sv. kríža, vyznávame, že prijímame na seba utrpenie spojené s prácou tak ochotne ako Ježiš, ktorý vzal na seba kríž a všetko, čo s ním súviselo, keď šiel dovŕšiť svoje vykupiteľské dielo. Pri dotyku čela žiadame Otca o múdrosť, pri dotyku hrude Syna o lásku a keď sa dotýkaš pliec, prosíme Ducha Svätého o silu.
    Na prahu nového školského roku v tomto duchu položme na seba svätý kríž s predsavzatím, že pred každým svojím podujatím, pred každou prácou vyznám svoju slabosť a Božiu silu znaku svätého kríža.
                                                                                                  Ing. Mgr. M. Palenčárová

   • Naspäť na zoznam článkov