• Znak svätého kríža

   • 07.04.2014 08:24
   • Požehnanie je nádherný symbol, dômyselná skratka Kréda, je predovšetkým priliehavý a nevyhnutný úvod do každej ľudskej práce.
    Z nedôvery vo vlastné sily robí sa v nás dôvera v všemohúcu silu Božiu, ktorá je tak veľká že nás núti zvolať so sv. Pavlom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. “ ...
   • Boh pomôže len tam, kde sa človek namáha. Prácu, ktorá nejestvuje Boh ani nepodporí, ani nepožehná. Keď začíname dielo a kladieme pritom na seba znak sv. kríža, vyznávame, že prijímame na seba utrpenie spojené s prácou tak ochotne ako Ježiš, ktorý vzal na seba kríž a všetko, čo s ním súviselo, keď šiel dovŕšiť svoje vykupiteľské dielo. Pri dotyku čela žiadame Otca o múdrosť, pri dotyku hrude Syna o lásku a keď sa dotýkaš pliec, prosíme Ducha Svätého o silu.
    Na prahu nového školského roku v tomto duchu položme na seba svätý kríž s predsavzatím, že pred každým svojím podujatím, pred každou prácou vyznám svoju slabosť a Božiu silu znaku svätého kríža.
                                                                                                  Ing. Mgr. M. Palenčárová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie