• Náhlim sa k Ježiškovi (Alma Gallová, OSF)

   • 07.04.2014 08:32
   • K jasličkám Ježiškovým náhlim sa radostne,
    môj hlas znie spevom novým, poviem mu slávnostne:
    Vítam ťa, Dieťa krásne, môj Boh a sveta Kráľ!
    Hľa, hviezdy žiaria jasne, ty si svetlo dal.
    Skláňam sa v úcte k zemi pred tvojou velebou,
    môj hlas je zrazu nemý, pokorný pred tebou.
    Môj Boh – ty Dieťa malé, dnes pre mňa zrodené,
    ľúbiš ma neskonale – oči mám zrosené.
    Len láskou vrúcnou, vrelou, túlim ťa v náručí,
    pokorná, nežná úcta modliť ma naučí.
    K jasličkám Ježiškovým poďme dnes spoločne,
    spievajme srdcom novým a žime statočne
    na jeho česť a slávu!
   • Naspäť na zoznam článkov