• Vianoce ...
   • Vianoce ...

   • 07.04.2014 08:41
   • Vianoce každoročne prichádzajú do sveta ľudí. Ticho a láskavo nám pripomínajú že aj najodvážnejšie túžby človeka sa môžu celkom naplniť, ak sám bude neprestajne zameriavať svoje žitie k Betlehemu. 
   • Pri príležitosti 2000 – ročného jubilea príchodu Ježiša Krista na našu Zem žiaci CZŠ sv. Jána Krstiteľa predstavili rodičom aj širokej verejnosti svoje talenty. V pútavom viac ako hodinovom programe sa stretli s pantomímou na biblické motívy, spev, rozprávka, recitácia a moderné tance. V programe vystúpilo 186 žiakov. Kresťanstvo, svojrázny národný folklór, fantázia, nábožnosť, pripomínali dary života, večnej spásy, dobrých skutkov, modlitieb predchádzajúcich generácií, no aj našich časov, ktoré s láskou prežívame.

    Súčasťou podujatia bolo sprístupnenie výstavy výtvarných prác žiakov s témou: ,, Človek na prelome tisícročia.“

    Vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska žiaci rozvíjali myšlienku života človeka od narodenia cez bytie až po jeho smrť.

    V expozícii nechýba ani spomienka na nenarodené deti.

          

    Fantáziou, farebnosťou, využitím rôznych výtvarných techník výstava upútala návštevníkov počas vianočných sviatkov.

   • Naspäť na zoznam článkov