• Deň katolíckych učiteľov

   • 04.04.2014 11:39
   • Môžete robiť zázraky... pohnúť srdcia detí, ...urobiť ich pozorných a poslušných výrokom Evanjelia, usilovných v práci, v škole, doma. ( Ján de la Salle)
    Konferencia biskupov Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14.10.1998 rozhodla, že dňom katolíckych učiteľov a učiteliek bude deň spomienky sv. Jána Krstiteľa de la Salle, čo je 7.apríl.
   • Tri dôvody prečo byť učiteľom:

    1. Jarné prázdniny,
    2. Letné prázdniny,
    3. Zimné prázdniny.

                 Takéto zdôvodnenie som si prečítala na keramickom pohári v jednom kvetinárstve. Veľmi ma zarazilo. Viem, že mnoho ľudí si všimne práve túto skutočnosť na učiteľskom povolaní. Ale jeho druhú stranu si už málokto uvedomí. Stáť 5-6 hodín pred toľkými deťmi, snažiť sa ich zaujať, hľadať cesty, ako ich naučiť získavať vedomostí a vážiť si život, nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to značnú námahu, úsilie i fantáziu. Ale aj napriek tomu by som toto povolanie, ba priam poslanie, nemenila za žiadne iné.

                  Preto som s radosťou prijala pozvánku na oslavy Dňa kresťanských učiteľov. Pedagógovia zo všetkých cirkevných škôl Košickej arcidiecézy sa v tento deň stretli v Košiciach so svojimi biskupmi v dome sv. Alžbety. Otec arcibiskup im vo svojom príhovore zdôraznil povinnosti kresťanského pedagóga a poukázal na ich úlohu nie len naučiť, ale aj vychovať. Poznamenal tiež, že je úlohou zodpovedných dať učiteľskému povolaniu náležité miesto a ocenenie v spoločnosti. Po svätej omši program pokračoval muzikálom Oliver v divadle J. Borodáča.

                   A kto bol sv. Ján de la Salle? Zakladateľ škôl pre najchudobnejších, kde im poskytoval bezplatné vyučovanie, zaviedol niektoré reformy v školstve, učenie jednotlivcov nahradil skupinovým vzdelávaním detí v triedach, kde umiestnil tabule. Zaslúžil sa o to, aby učiteľský stav získal v spoločností na vážnosti.                                                                 Mgr. Miriam Matisovská

   • Naspäť na zoznam článkov