• Tajomstvá sv. ruženca

   • 07.04.2014 08:26
   • Nie iba v mesiaci október, ale počas celého roku žiaci a pedagógovia školy prispievajú modlitbou svätého ruženca formovaním ku skutočnej láske k Panne Márii, Matke Božej.
    •  

    1. Zvestovanie – „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. “

    2. Navštívenie Alžbety – Plod, ktorý nosí Panna Mária je spolu s ňou požehnaný Bohom.

    3. Narodenie – Ježiš vzal si telo z tela Panny Márie.

    4. Obetovanie v chráme – Boží syn je prinesený do chrámu.

    5. Nájdenie Ježiša v chráme – Malý Ježiš dáva učiteľom zákona prvú lekciu.

     

    •  

                    1. Ježiš v Getsemani – ľudské hriechy ťažia Ježiša, nebol ušetrený od strachu a úzkosti zo smrti.

                    2. Bičovanie – vďaka jeho umučeniu sme oslobodený od hriechu.

                    3. Korunovanie tŕním – vďaka za našu spásu.

                    4. Krížová cesta – zakusuje čo znamená, ak sa Boh vydáva do rúk človeka.

                    5. Ukrižovanie – podstupuje smrť dobrovoľne, aby nad ňou zvíťazil.

     

                    SLÁVNOSTNÝ

                    1. Zmŕtvychvstanie – završuje dielo našej spásy.

                    2. Nanebovstúpenie – zosiela nám milosti a plnosť darov Ducha Svätého.

                    3. Zoslanie Ducha Svätého – všetci pokrstení v Kristovi, dostávajú Ducha Svätého.

    4. Nanebovzatie Panny Márie – dáva nám nádej, že aj my raz vstaneme a budeme prebývať v Božej prítomnosti.

    5. Korunovanie Panny Márie – Panna Mária dostala milosť, že sa nedopustila žiadneho hriechu.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie