• Odmenení za 1. miesto
   • Odmenení za 1. miesto

   • 07.04.2014 09:29
   • Žiaci našej školy absolvovali týždenný pobyt v rekreačnom stredisku Slovnaftu a.  s.r.o. v Chtelnici v Bielych Karpatoch.
    Bola to odmena za umiestnenie na 1. mieste v celoslovenskej súťaži Ekohliadka 2000.
   • Týždeň plný hier a zábavy. Príjemným spestrením pobytu bola návšteva Bratislavy, kde sme sa zúčastnili prehliadky Ekofilm 2000, exkurzie v Slovnafte, ktorý skutočne môžeme pochváliť za jej vzhľad, čistotu a modernosť.

    Zlatým klincom bola návšteva televízie Markíza. Milo nás prekvapila ochota Televíznych redaktorov. Uviedli nás do rôznych vysielacích štúdií. Zvlášť redaktor Patrik Herman bol ochotný celý deň zabezpečovať náš pobyt.

    Celá súťaž bola príkladom záujmu veľkej firmy a podchytenie mladých ľudí, aby sa u nich vyvíjal vzťah k starostlivosti o svoje okolie.

                                                                                                  RNDr. Helena Mlynarčíková

   • Naspäť na zoznam článkov