• Zoznam pracovníkov školy

   • 07.04.2014 09:13
   • Pracovníci školy k 1. septembru 2000
   • Riaditeľ školy:                    Mgr. Peter Hužvár

    Zástupca riaditeľa:            Mgr. Eva Novotná

    Ekonóm školy:                   Ing. Jozef Kovalík

                                                   Viktória Hanušinová

    Učitelia:                1.A -       Mgr. Mária Očipová

                                   1.B -       Mgr. Ingrid Hrošová

                                   2.A -       Mgr. Zuzana Summerová

                                   2.B -       Mgr. Peter Poráč

                                   3.A -       Anna Falatová

                                   3.B -       Mgr. Františka Sladkovská

                                   4.A -       Mgr. Miriam Matisovská

                                   4.B -       Mgr. Miriam Petkovská

                                   5.A -       Mgr. Ivan Ďuran

                                   5.B -       Jiři Matušinský

                                   6.A -       Mgr. Martina Tomečková

                                   6.B -       Mgr. Eva Antolová

                                   7.A -       Ing. Mária Loučková

                                   7.B -       Mgr. Terézia Vráblová

                                   8.A -       Antónia Vojtková

                                   8.B -       Mgr. Mária Boriščáková

                                   9.A -       Ing. Mária Palenčárová

                                   9.B -       PaedDr. Daniela Leššová

                                                   Mgr. Anna Gallovičová

                                                   Mgr. Ľudmila Hrehorčáková

                                                   RNDr. Helena Mlynarčíková

                                                   Mgr. Slávka Dobrovičová

    Vychovávateľky:                              Eva Matušíková

                                                   Daniela Kolarčíková

    Externí pracovníci:            Mgr. Jaroslav Naščák

                                                   Mgr. Slávko Sivák

    Školník:                                               Peter Smetana

    Upratovačky:                     Anna Peregrínová

                                                   Miroslava Radačovská

                                                   Terézia Rokošná

   • Naspäť na zoznam článkov