• Zoznam zamestnancov

   • 07.04.2014 13:21
   • Zoznam pracovníkov školy k 1. septembru 2001.
   • Riaditeľ školy:                    Mgr. Peter Hužvár

    Zástupca riaditeľa:            Mgr. Eva Novotná

    Ekonomický zástupca:     Ing. Jozef Kovalík

    Pedagogický zbor:             Mgr. Mária Boriščáková

                                                   Anna Falatová

                                                   Mgr. Anna Gallovičová

                                                   Mgr. Anna Hrehorčáková

                                                   PaedDr. Daniela Leššová

                                                   RNDr. Helena Mlynarčíková

                                                   Mgr. Zuzana Summerová

                                                   Mgr. Terézia Vráblová

                                                   Antónia Vojtková

                                                   Mgr. Miriam Matisovská

                                                   Mgr. Peter Poráč

                                                   Mgr. Miriam Petková

                                                   Mgr. Martina Tomečková

                                                   Ing. Mária Loučková

                                                   Daniela Kolarčíková

                                                   Mgr. Ivan Ďuran

                                                   Mgr. Jiři Matušinský

                                                   Mgr. Štefánia Brajerčíková

                                                   Mgr. Slávka Dobrovičová

                                                   Mgr. Ingrid Ružbarská

                                                   Mgr. Silvia Urdzíková

                                                   Mgr. Eva Antolová

                                                   Ing. Mária Palenčárová

                                                   Eva Matušíková

    Školník:                                               Dušan Cuker

    Upratovačky:                     pani Peregrínová, Radačovská, Rokošná, Čorbová

   • Naspäť na zoznam článkov